10 dấu hiệu thành tựu tâm linh theo lời dạy của Đức Liên Hoa Sinh | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

10 dấu hiệu thành tựu tâm linh theo lời dạy của Đức Liên Hoa Sinh

Sự xuất hiện của Kim cương Thượng sư Liên Hoa Sinh trong cõi Sa bà đã được Đức Phật Thích Ca huyền ký trong nhiều kinh điển. Đức Phật cũng đã dạy rằng Đức Liên Hoa Sinh chính là Đức Phật A Di Đà trong hình tướng loài người. Từ Pháp thân, Đức Phật A Di Đà hóa hiện Báo thân là Đức Phật Quan Âm, và Hóa thân là Đức Liên Hoa Sinh. Cũng như vậy, tuy an trụ trong tự tính tâm bất khả tư nghì, Đức Liên Hoa Sinh cùng lúc thị hiện vô số hóa thân với các công hạnh khác nhau để mang sự giải thoát cho chúng sinh.

Dakini Yeshe Tsoygal đã có linh kiến thấy một hóa thân của Ngài gọi là Vô biên Kim Cương Hải ở phương Đông. Mỗi lỗ chân lông trên thân Ngài chứa một tỷ cõi và trong mỗi cõi chứa một tỷ hệ thống thế giới. Trong mỗi hệ thống thế giới này có một tỷ Guru Rinpoche mà mỗi vị lại tạo ra một tỷ hóa thân. Mỗi hóa thân này thuần phục một tỷ đệ tử. Sau đó, bà thấy sự phô diễn tương tự ở phương trung ương và các phương khác.

Sau đây là lời huấn thị của Ngài về những phẩm chất và dấu hiệu thành tựu tâm linh đối với các hành giả thực hành Pháp:

1. Nếu có thể chiến thắng tư tưởng phân tán vọng động, đó là dấu hiệu đã nhận biết trạng thái tự nhiên của tính giác.

2. Nếu trí tuệ hiển lộ không thiên chấp, đó là dấu hiệu những giáo huấn khẩu truyền đã có hiệu quả.

3. Nếu thấy biết bậc Thầy của mình là Phật, đó là dấu hiệu của tâm chí thành phát khởi.

4. Nếu đón nhận được sự gia trì không trở ngại, đó là dấu hiệu có sự kết nối với dòng Truyền thừa của các bậc Thành tựu giả không gián đoạn.

5. Nếu cảm thấy không mệt mỏi dù thực hành suốt ngày đêm, đó cấp độ thực hành đạt đến điểm then chốt của tâm và khí.

6. Nếu có thể tự nhớ đến Pháp tính bất kể khi tư tưởng hay hình tướng nào xuất hiện, đó là dấu hiệu hành giả đã biết dùng các hình tướng để hỗ trợ trên con đường thực hành tâm linh.

7. Dù phiền não có hay không sinh khởi, nếu tức thời được nhận ra và tâm trở nên bình lặng, đó là dấu hiệu đánh tan năm độc một cách nhậm vận tự nhiên.

8. Nếu có thể bất bại đối với khổ đau hay khó khăn, đó là dấu hiệu thấu triệt về bản chất của vô thường và mọi hình tướng là như huyễn.

9. Khi thoát khỏi ý niệm về người thiền định và đối tượng thiền định, và không bao giờ mất cái thấy về tự tính của mình, đó là dấu hiệu đã gặp được người mẹ Pháp tính.

10. Khi đã nhận ra sinh tử và Niết bàn bất khả phân, đó là dấu hiệu sự chứng ngộ đã sinh khởi bên trong.

Bất luận thế nào, những dấu hiệu này sẽ hiển lộ dần dần như vầng mặt trời mọc lên từ đêm tối.  Khi những dấu hiệu bên trong biểu hiện ra bên ngoài, điều đó cũng giống như một cái cây trổ lá. Khi những dấu hiệu bên ngoài được người khác ghi nhận, điều đó giống như quả của cây đó đã chín mùi và có thể ăn được. Có những hành giả thực hành trong nhiều năm nhưng thậm chí không đạt được 1 dấu hiệu nào. Người chứng ngộ cực kỳ hiếm, vì vậy, chỉ có cách là nỗ lực thực hành thiền định.

(Nguồn: “Giáo huấn Dakini”

NXB Thiện Tri Thức)

 

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 6018258
Số người trực tuyến: