Thành tựu pháp tu Liên Hoa Sinh cũng là thành tựu tất cả các pháp của chư Phật | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Thành tựu pháp tu Liên Hoa Sinh cũng là thành tựu tất cả các pháp của chư Phật

Thượng sư Liên Hoa Sinh từng dạy rằng: “Thành tựu pháp thực hành của ta cũng là thành tựu tất cả các pháp của chư Phật, diện kiến ta cũng có nghĩa là con đang diện kiến hết thảy chư Như Lai”. Đức Phật Thích Ca, Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Quan Âm, Tám bậc Trì Minh Vương hay Tám bậc Đại Thành tựu giả đều bất khả phân với Thượng sư Liên Hoa Sinh không sai biệt. Vì vậy, chỉ cần một pháp thực hành Thượng sư tương ưng pháp (Guru Yoga) cũng đủ để viên mãn mọi tâm nguyện thế gian và xuất thế gian.

Trong từng giây từng phút, hãy chí tâm trì tụng Bảy lời cầu nguyện lên Thượng sư Liên Hoa Sinh và thỉnh cầu Ngài ban gia trì thành tựu. Bạn sẽ tích lũy vô lượng công đức không chỉ trong một đời và trong vô số kiếp vị lai. Bạn hãy tin tưởng chắc chắn như vậy. Nếu không thể thực hành được các pháp tu khác, bạn có thể chỉ thực hành Bảy lời cầu nguyện lên Đức Liên Hoa Sinh, điều đó cũng giống như bạn đã có được một liều thuốc trị bách bệnh. Nhưng nếu chỉ trì tụng bằng lời thôi thì chưa đủ, bạn cần phát tâm chí thành vô cùng tha thiết, mạnh mẽ lên Thượng sư Liên Hoa Sinh, nhất tâm cầu nguyện Ngài thì mới có thể đón nhận trọn vẹn năng lực gia trì từ Ngài và đạt được thành tựu giác ngộ.

Không chỉ trong quá khứ mà ngay cả trong thời đại ngày nay, có rất nhiều bậc Thầy vĩ đại và hành giả tinh tấn đã được diện kiến trực tiếp Đức Liên Hoa Sinh. Đó là dấu hiệu thành tựu cao cấp nhất. Cấp độ thành tựu thứ hai là các linh kiến về những trải nghiệm cát tường. Dấu hiệu thành tựu ở mức độ thông thường nhất là bạn được hạnh ngộ Đức Liên Hoa Sinh trong giấc mơ, được thụ nhận những lời tiên tri và gia trì từ Ngài. Nếu chỉ nghe giảng pháp và quán niệm về Pháp thì bạn chưa tích lũy đủ điều kiện để chứng đạt giác ngộ giải thoát. Bạn cần tinh tấn thực hành ngay từ bây giờ.

Chúng ta cũng cần phải kết hợp Tam huệ học – Văn Tư Tu trong đời sống. Khi thực hành, bạn nên nương tựa vào một vị Bản tôn chính mà bạn có sự kết nối mạnh mẽ nhất. Trong quá khứ, Ngài Bồ Tát Long Thọ (Nagarjuna) và Ngài Tịch Thiên (Shantideva) đều thực hành nương vào các vị Bản tôn chính. Noi theo tấm gương tu tập của các bậc Thầy giác ngộ, bạn hãy nhất tâm cầu nguyện Đức Liên Hoa Sinh và hòa nhập tâm bạn vào tâm giác ngộ của Ngài. Đó là con đường thực hành dẫn đến giải thoát ít khó khăn và chướng ngại hơn cả. Không phải chỉ là tín điều thế gian, mà với trọn vẹn lòng thành kính và tâm chí thành dâng hiến lên Đức Liên Hoa Sinh, bạn hãy tin tưởng mạnh mẽ rằng trong từng giây từng phút, Đức Liên Hoa Sinh không bao giờ bỏ rơi bạn. Ngài bất khả phân với bậc Thầy gốc của bạn. Bạn cần thực hành với niềm tin chân thật như vậy.

Vì bậc căn bản Thượng sư có sự kết nối rất gần gũi với chúng ta, chúng ta có thể thường xuyên được diện kiến Ngài. Chính vì vậy mà sự gia trì của Ngài sẽ thấm nhuần tâm chúng ta một cách nhậm vận, nhanh chóng không thể nghĩ bàn. Trong quá khứ, Đức Khamtrul Rinpoche đã từng bay đến cõi Tịnh độ của Thượng sư Liên Hoa Sinh, được chư Daka và Dakini cung nghinh và dẫn Ngài đến gặp Đức Liên Hoa Sinh. Lúc đó, Ngài vẫn còn phân vân không biết Đức Liên Hoa Sinh hiện tướng trông như thế nào. Khi Ngài đứng trước cung điện của Đức Liên Hoa Sinh, Ngài nhìn thấy không ai khác mà chính là bậc căn bản Thượng sư của mình đang an tọa trên bảo tòa. Chư Daka và Dakini khai thị rằng Đức Phật đang an tọa trên tòa sen báu là Thượng sư Liên Hoa Sinh bất khả phân với bậc căn bản Thượng sư của chúng ta.

BẢY LỜI CẦU NGUYỆN ĐỨC LIÊN HOA SINH THƯỢNG SƯ

Hung/ Xứ Urgyen cõi thiêng Tây Bắc

Đản sinh trong nhị đóa hoa sen

Diệu kỳ thành tựu đã nên

Liên Hoa Sinh đấy là danh gọi Thầy

Không Hành Mẫu thường hằng vi nhiễu

Con theo Thầy từng bước chân tu

Xin Thầy rộng mở lòng từ

Giáng lâm ban phúc gia trì trong con

GURU PADMA SIDDHI HUNG/

(Nhóm ĐBT biên soạn)

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 3903648
Số người trực tuyến: