Đỉnh lễ Đức Naropa | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Đỉnh lễ Đức Naropa


Đại Thành tựu giả Naropa
JIGTEN WANGCHHUG THUGJE GYUMA NI/
Con xin kính lễ trước Bậc Đại lạc thù thắng,
Đức Naropa xứ Kashmir,
 
KHACHHER NARO TAPEI CHHORIG TSER/
Hiện tướng vi diệu của Đức Đại Từ Bi Chủ thế gian,
Bậc đứng đầu Truyền thừa,
 
KUNTU ZANGPOE NAMTHAR KARTAB SU/
Phô diễn vô lượng công hạnh giải thoát
tựa Đức Phổ Hiền Pháp Thân,
 
JORWA TSEGEI THrISHING TELA DUE/
Đưa Truyền thừa đạt đến đỉnh huy hoàng!
 
CHHOEKYI GYELTSHEN DrENGTSHE JIGTEN NA/
Khi Ngài giương cao Tràng phan Chiến thắng của Phật pháp,
 
CHHOEZHIN TSOEPAR NUEMED JIGMED ZHI/
Trên thế gian không ai địch nổi Ngài trong tranh luận tâm linh.
 
KYABKYI LAMA NYIPAR TrAGPA YI/
Bằng bốn Vô úy, quy y siêu việt, Ngài nổi tiếng bội phần.
 
NETEN TENPA DZINPE CHHOGTER DUE/
Con xin đỉnh lễ trước Ngài, Bậc trì giữ giáo pháp Thượng tọa bộ!
 
CHUNYI KHYIMNYEN TILI YESHE DA/
Ngài đã phụng sự Bậc thầy Tilopa,
 Bậc Trí tuệ Bản lai, Mặt trăng của mười hai cung Hoàng đạo,
 
DUTSIR DZAKPA KHYOENGOE LAREK TE/
Vì có duyên với giáo pháp, Ngài trở thành suối nguồn cam lộ.
 
KANGCHEN GYATSHOE GORIM DEDEI MOE/
Khi tới miền đất tuyết, ngay tức thời những con sóng nối tiếp
 của đại dương này lan tỏa tới chân trời danh tiếng của Phật pháp.
 
NYENTrAG ZANGPO KHORYUG DELLA DUE/
Con xin đỉnh lễ trước Ngài!
 
NAMNON NGANGTSHUL SOGSU DULJEI NGOR/
Đã chứng ngộ hoàn toàn, Ngài đương đầu với khắp thảy yêu ma,
 
GYEDTrI ZHITONG CHHOEKYI GOKYONG LA/
Ngài trấn giữ cánh cổng mở ra tám mươi tư nghìn giáo pháp,
 
ZHENTU TULZHUG CHOEDZED MEMA MUR/
Ngài đã thực hành những công hạnh diệu kỳ
nơi hỏa ngục vì lợi ích chúng sinh.
 
KHAJOR DORJE CHHANGTU DZOGTER DUE/
Con xin đỉnh lễ trước Ngài,
 Đức Kim Cương Tổng Trì đại hợp nhất hoàn hảo!
 
TETAR JETSUN KHYEDLA TOEPE THUE/
Nhờ năng lực của lời tán thán này,
 
DINE ZUNGTE DORJE CHHANGTHOB BAR/
Từ nay đến khi chúng con đạt được quả vị Kim Cương Tổng Trì,
 
KHYOEKYI ZHABTEN SUNGDrUB KHYOEZHIN TU/
Xin cho chúng con được phụng sự,
noi gương Ngài và thành tựu giáo pháp.
 
MALUE DrOWE TONLA JUGPAR SHOG/
Xin cho chúng con hành động, như Ngài,
luôn vì lợi ích chúng sinh.

(Trích từ Nghi quỹ Mật Pháp tu trì Truyền thừa Drukpa)

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5930206
Số người trực tuyến: