Đức Phật thi triển thần thông để hóa độ chúng sinh trong 15 ngày đầu năm mới (Phần 2) | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Đức Phật thi triển thần thông để hóa độ chúng sinh trong 15 ngày đầu năm mới (Phần 2)

Chotrul Duchen, còn được biết đến với tên gọi Chonga Choepa hay Lễ hội Đèn bơ, là một trong bốn lễ hội quan trọng nhất của Phật giáo vùng Himalaya, tưởng nhớ kỷ niệm bốn sự kiện quan trọng trong cuộc đời Đức Phật, theo truyền thống Kim Cương thừa. Mười lăm ngày đầu tiên của năm mới theo lịch Kim Cương thừa cũng là dịp kỷ niệm Đức Phật từng thị hiện thi triển thần thông trong mười lăm ngày liên tục nhằm tăng trưởng tín tâm cho các đệ tử. Trong ngày Chotrul Duchen “Ngày thị hiện thần thông vĩ đại”, người ta tin rằng cả công đức thiện nghiệp tích lũy lẫn những ác nghiệp phạm phải đều tăng trưởng gấp trăm nghìn lần, thậm chí hàng triệu lần trong 15 ngày đầu năm. Vì vậy, các bậc Thầy Kim Cương thừa còn gọi đây là “Những ngày Tăng Trưởng”.

Trong cuộc đời mình, Đức Phật Thích Ca đã có những lúc miễn cưỡng mà thi triển thần thông. Ngài thường không cho phép các đệ tử phô diễn những năng lượng siêu phàm, tuy nhiên, đôi khi Đức Phật đã thi triển thần thông nhằm mục đích chứng minh một điều gì đó, hoặc giúp người khác tăng trưởng tín tâm chí thành.

Ngày mùng 4 – Thần thông thứ 4 – Hồ nước có tiếng nước chảy là âm thanh tuyên thuyết pháp âm

Vào ngày thứ Tư, Vua Indravarma đã chuẩn bị vô số phẩm vật cúng dàng lên Đức Phật. Đức Thế Tôn đã tạo một hồ nước từ tám dòng suối chảy hướng ra ngoài theo vòng tròn, sau đó cũng theo vòng tròn này để trở về. Tiếng suối chảy là những âm thanh tuyên thuyết pháp âm của ba mươi bảy phẩm trợ đạo gồm ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo, và bao gồm ba nguyên tắc của con đường giải thoát, tám trí tuệ toàn tri và tứ vô lượng tâm. Nhờ nghe được những pháp âm này, rất nhiều người đã thành tựu chứng ngộ Phật quả và nhiều người được tái sinh ở những cõi cao Trời, Người. Hàng trăm nghìn người được tăng trưởng công đức.

Ngày mùng 5 – Thần thông thứ 5 – Đức Phật tỏa ánh hào quang ngập tràn thế giới

Vào ngày thứ năm, Vua Brahmadatta của thành Ba la nại Varanasi đã cúng dàng vô số phẩm vật lên Đức Phật. Từ thân Như Lai tỏa ra ánh sáng vàng ròng chiếu soi ngập tràn thế giới. Ánh sáng bao trùm lên khắp chúng sinh, khiến họ được tịnh hóa khỏi mọi nhiễm ô của tam độc tham, sân, si. Hết thảy chúng sinh đều được thân tâm an vui, những người tham dự cũng đều hoan hỷ vui mừng. Khi Đức Phật thuyết pháp, nhiều người tăng trưởng Bồ đề tâm, nhiều người khác đã gieo nhân thiện lành để được tái sinh vào cõi Trời, cõi Người trong kiếp vị lai, và vô số người được tăng trưởng công đức.

Ngày mùng 6 - Thần thông thứ 6 – Đức Phật ban gia trì cho thính chúng thành tựu năng lực tha tâm thông

Vào ngày thứ sáu, người vương quốc Licchavi (nơi được xem là nhà nước cộng hòa đầu tiên trên thế giới và là một vương quốc rất thịnh vượng tại Ấn Độ cổ xưa) đã cúng dàng vô số phẩm vật lên Đức Phật. Đức Thế Tôn liền thị hiện thần thông khiến cho những người đang có mặt lúc đó đều có được năng lực tha tâm thông – tức khả năng nhìn thấu tâm và đọc được ý nghĩ của người khác dù là tốt hay xấu. Tất cả lập tức tăng trưởng tín tâm và hoan hỷ tán thán Đức Phật vì năng lực siêu việt của Ngài. Như Lai liền thuyết giảng cho đại chúng giáo pháp thâm diệu, khiến rất nhiều người được thành tựu các cấp độ hiểu biết chân thực vĩ đại. Một số giác ngộ Bồ đề tâm, một số khác chứng quả A-La-Hán và vô số gieo được nhân lành tái sinh về cõi Người và cõi Trời trong những đời sau.

Ngày mùng 7 – Thần thông thứ 7 – Đức Phật ban gia trì cho Thính chúng tái sinh làm các vị vua Hộ pháp

Vào ngày thứ bảy, dòng họ của Đức Phật, dòng họ Thích Ca, cúng dàng lên Ngài vô số phẩm vật. Đức Như Lai đã ban phúc gia trì cho tất cả những ai đến lắng nghe để sau này họ trở thành những vị Vua hộ pháp Chakravartin trên toàn vũ trụ, tất cả đều sở hữu Thất Bảo Bảy Báu thể hiện quyền lực và sức mạnh của đấng quân vương (gồm Hoàng Hậu Báu, Tướng Quân Báu, Ngựa Báu, Ngọc Báu, Tể Tướng Báu, Tượng Báu, Pháp Luân Báu).

Mỗi vị quân vương này đều cai trị một vương quốc nhỏ và có triều đình phò tá anh minh đáng kính. Tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng hoan hỷ khi nghe Đức Phật thuyết giảng như vậy và họ đều tăng trưởng tín tâm kiên cố. Nhiều người thành tựu các cấp độ Bồ đề tâm, chứng quả A La Hán hoặc gieo những nhân lành để được sinh vào cõi Người, cõi Trời trong những đời sau.

Ngày mùng 8 – Thần thông thứ 8 – Đức Như Lai phóng hào quang hóa hiện vô lượng Đức Phật thuyết pháp

Vào ngày thứ tám, Đế Thích đã thỉnh cầu Đức Phật và chuẩn bị một tòa sư tử tuyệt đẹp cúng dàng lên Ngài. Khi Như Lai an tọa, Đế Thích đã cúng dàng vô số phẩm vật lên Thế Tôn ở bên trái trong khi Phạm Thiên cúng dàng vô số phẩm vật ở bên phải của Ngài. Cả hai đã đỉnh lễ trước Đức Phật trong khi đại chúng ngồi im lặng, trang nghiêm. Khi Đức Phật đặt tay phải lên tòa sư tử trong thế ấn xúc địa, tức thì vang lên tiếng gầm rống lớn của bầy voi.

Năm quỷ hung dữ cùng xuất hiện với tiếng gầm lớn, đã phá hủy tòa ngồi của sáu vị tà sư. Sau đó, Đức Kim Cương Thủ Vajrapani xuất hiện, lửa bắn tóe ra từ nơi đầu chày kim cương trong tay Ngài. Sáu vị tà sư vô cùng kinh sợ, họ nhảy xuống nước và biến mất, để lại 90.000 đệ tử bị bỏ rơi. Những người này đã xin quy y theo Đức Phật và thỉnh cầu Ngài cho họ được cắt tóc xuất gia làm tăng sĩ thọ giới Tỳ kheo. Đức Phật đón nhận họ, ngay sau đó râu tóc trước đây của họ, các dấu hiệu chứng tỏ họ là đệ tử của sáu vị tà sư, liền tự nhiên biến mất một cách kỳ diệu không còn dấu vết.

Đức Phật thuyết pháp cho tất cả tùy theo trình độ và căn cơ của từng người, họ chứng đắc quả vị A La Hán, giải thoát khỏi ba độc tham, sân, và si. Sau đó, từ mỗi lỗ chân lông trên kim thân của Như Lai phóng hào ra quang tám vạn bốn ngàn tia sáng rực rỡ, ánh sáng tỏa khắp bầu trời. Đầu mỗi tia sáng đều có một bông sen đẹp đẽ vi diệu, ngự trên mỗi đài sen là một Đức Phật cùng tùy tùng quyến thuộc. Mỗi vị Phật đều đang thuyết giảng giáo Pháp của Như Lai. Chứng kiến cảnh tượng thù thắng này, tất cả đại chúng đều cảm thấy hoan hỷ và tăng trưởng tín tâm. Sau đó Đức Thế Tôn liền thuyết pháp khiến nhiều người tăng trưởng tâm bồ đề, nhiều người khác chứng đắc quả A-La-Hán, và vô số gieo được những nhân lành tái sinh về cõi người hay cõi trời.

Ngày mùng 9 – Thần thông thứ 9 – Thân Như Lai trải rộng khắp hư không

Vào ngày thứ chín, Phạm Thiên Brahmaraja cúng dàng vô số lên Đức Phật. Như Lai dùng thần thông khiến cho thân Ngài trải khắp hư không lên tận cõi trời Phạm Thiên cao nhất. Từ kim thân Ngài, hào quang tỏa chiếu rực rỡ muôn phương, và Đức Phật bắt đầu giảng pháp từ tầng trời cao nhất này.

Ngày mùng 10 – Thần thông thứ 10 – Thân Như Lai một lần nữa trải rộng che khắp cõi Luân hồi

Vào ngày thứ mười, bốn vị vua Hộ pháp vĩ đại đã thỉnh cầu Đức Phật thuyết Pháp. Đức Phật một lần nữa thị hiện thần thông, trải thân mình che khắp cõi Luân hồi. Vô số hào quang từ thân ngài phóng ra thể hiện lời thuyết pháp.

Ngày 11 – Thần thông thứ 11 – Thính chúng nghe tiếng Đức Phật thuyết pháp dù không nhìn thấy thân tướng của Ngài

Vào ngày thứ mười một, vị đại thí chủ là Cấp Cô Độc Anathapindika đã cúng dàng vô số lên Đức Phật trong lúc Đức Thế Tôn đang an tọa trên tòa sư tử và nhập định. Lúc bấy giờ, mặc dù toàn thể đại chúng không nhìn thấy thân tướng của Ngài, nhưng lại được chiêm ngưỡng vô số hào quang vàng ròng tỏa ra từ kim thân của Ngài, và được nghe thấy tiếng hải triều âm của Đức Phật cất lên lời thuyết pháp.

Ngày 12 – Thần thông thứ 12 – Ánh hào quang của tình yêu thương tỏa chiếu từ kim thân Đức Phật

Vào ngày thứ mười hai, vị chủ nhà Tseta đã thỉnh cầu Đức Phật thuyết pháp. Như Lai đã nhập thiền định về tình yêu thương và tâm từ bi vĩ đại, từ đó, hào quang sắc vàng ròng tỏa ra rực rỡ từ kim thân Ngài, chiếu soi khắp vũ trụ. Vô số hào quang đã tịnh hóa tam độc tham sân si trong tâm mỗi người, khiến họ tăng trưởng tâm từ bi, yêu thương tất cả chúng sinh như cha mẹ yêu thương con hay như tình anh em ruột thịt.

Ngày 13 – Thần thông thứ 13 – Chư Phật hóa hiện thuyết pháp từ thân Như Lai

Vào ngày thứ mười ba, vua Shun Tsin cúng dàng vô số lên Đức Phật. Như Lai an tọa trên tòa sư tử và từ nơi rốn/đan điền của Ngài tỏa ra hai tia sáng thăng cao đến 15 mét. Đầu mỗi tia sáng đều có một bông sen đẹp đẽ vi diệu, ngự trên mỗi đài sen là một Đức Phật. Từ nơi rốn của các Ngài lại tiếp tục phóng ra hai tia sáng mà đầu mỗi tia sáng lại là một đài sen đẹp đẽ vi diệu, trên mỗi đài sen lại có một vị Phật phóng hào quang từ nơi rốn như thế. Cứ như vậy mà ánh sáng, đài sen và chư Phật biến mãn khắp hư không vũ trụ. Tất cả chư Như Lai đều đang thuyết pháp vi diệu.

Ngày 14 – Thần thông thứ 14 – Hoa biến thành cỗ xe bảo châu

Vào ngày thứ mười bốn, Vua Udrayana cúng dàng vô số lên đức Phật. Khi ông rải đầy hoa trước mặt Đức Phật, hoa liền biến thành một ngàn hai trăm năm mươi cỗ xe làm từ bảo báu ngọc châu. Đức Phật liền thuyết Pháp cho chúng sinh khắp các cõi giới giống như vị lương y chữa lành mọi căn bệnh.

Ngày 15 – Thần thông thứ 15 - Diệu thực biến hiện đầy khắp không gian

Vào ngày thứ mười lăm, ngày cuối cùng của lễ hội mùa xuân, vua Tần Bà Sa La Bimbisara mang lễ vật đến dâng cúng lên Đức Phật. Đức Phật liền bảo nhà vua hãy mang đến nhiều khay để đựng thức ăn, lập tức các khay bỗng chốc đầy ắp các diệu thực một trăm vị khác nhau. Khi đại chúng được thọ thực những thức ăn này, thân tâm đều trở nên vui thích, tươi nhuận, hài lòng mãn ý. Đức Phật liện hỏi đại chúng “Tại sao lại có quá nhiều khổ đau không đo đếm được trên thế gian này như vậy?”.

Nhờ lực gia trì của Đức Phật, đến cả 18 loài ma quỷ cũng đều hiểu ra rằng những thống khổ mà họ phải gánh chịu đều xuất phát từ những hành động mà họ đã gây ra. Họ tăng trưởng tín tâm kiên cố đối với Đức Phật. Cũng giống như 14 ngày trước đó, toàn thể đại chúng có mặt đều đạt được rất nhiều tiến bộ tâm linh. Một số tăng trưởng Bồ đề tâm, một số khác chứng quả A La Hán, một số đạt quả vị Bất Lai, vô số người đã trồng nhân lành để được tái sinh những cõi cao của Người và Trời và vô số khác đều được tăng trưởng công đức không xiết kể.

(Nguồn: https://buddhaweekly.com)

Nhân dịp 15 ngày đầu năm mới Chotrul Duchen thù thắng, hãy cùng chúng tôi tham dự khoá chuyên tu Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara để tích luỹ vô lượng công đức, tiêu trừ chướng ngại, vô minh.

Quý vị tải tài liệu và hướng dẫn tu tập tại đây:

http://daibaothapmandalataythien.org/quanam

Tham khảo thêm

Đức Phật thi triển thần thông để hóa độ chúng sinh trong 15 ngày đầu năm mới (Phần 1)

 

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5872908
Số người trực tuyến: