Sự hợp nhất của Thiền định và Thiền minh sát | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Sự hợp nhất của Thiền định và Thiền minh sát


Nói chung thiền định đi liền với tâm an lạc, trong sáng và không vọng tưởng sau khi những suy nghĩ vọng tưởng lắng xuống một cách tự nhiên. Thiền minh sát có nghĩa là trải nghiệm bản chất tâm một cách trần trụi và sáng rõ, đó là sự tự tỉnh thức, không đối tượng, thoát khỏi mọi ngụy tạo giả dối. Nói theo cách khác, thiền định được cho là sự an định các ý niệm và thiền minh sát là sự chứng ngộ bản chất của các ý niệm. Ý niệm khởi lên hay không khởi lên không là gì khác ngoài sự hiển bày của tâm. Nhận ra được bản chất của bạn vào khoảnh khắc ý niệm đứng im hay dấy khởi là cốt tủy của thiền minh sát.

Bản chất của tâm bạn không tồn tại theo cách đứng im hay đang suy nghĩ, phóng to hay hòa tan, xấu hay tốt. Tất cả những hiện tượng xuất hiện đơn giản chỉ là sự hiển bày không chướng ngại của tâm. Tương tự, bản thân thiền định và thiền minh sát không tồn tại ngoài sự hợp nhất không tách biệt. Tuy nhiên, người ta có thể dễ dàng hiểu rằng sự hiển bày đó được giảng dạy dưới tên gọi và phân chia khác nhau. Đại Thủ Ấn là cơ hội cho sự thực hành bất cứ cái gì xuất hiện và biến mất đều nằm trong Pháp thân.

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5872864
Số người trực tuyến: