Vì sao Guru Yoga chỉ được nhắc đến trong Kim Cương thừa? | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Vì sao Guru Yoga chỉ được nhắc đến trong Kim Cương thừa?

Pháp thực hành Guru Yoga chỉ được đề cập trong Kim Cương thừa, không được đề cập tới trong các thừa khác. Lý do là vì các thừa khác là những thừa phổ dụng với chúng sinh phàm tình còn đầy ô nhiễm, vô minh. Thông thường, những con người bình thường này phải trải qua vô vàn chướng ngại mới hiểu được rằng Thượng sư có thể là hiện thân của chân lý vũ trụ. Để phù hợp với những gì chúng sinh phàm tình hằng tin và cảm nhận, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thuyết giảng những giáo lý phù hợp, dễ tin và dễ thực hành. Đối với những hành giả tinh tấn hoặc có căn cơ cao hơn, Đức Phật khai thị những chân lý khó tin, khó diễn đạt qua các phương pháp thực hành Kim Cương thừa. Điều này giải thích vì sao Guru Yoga không mang nghĩa “phổ dụng”, mà chỉ được thực hành trong Kim Cương thừa, vốn là con đường hay “cỗ xe” dành cho hàng đệ tử có căn cơ nhất định.

Pháp tu Guru Yoga hay Thượng sư Tương ưng pháp không chỉ là phương pháp giúp xây dựng sự kết nối giữa Thượng sư với đệ tử. Nhiều người còn thậm chí lầm tưởng Guru Yoga là phương pháp xây dựng mối quan hệ gần gũi, thân cận với bậc Thượng sư để đón nhận sự hỗ trợ từ Ngài giúp họ thoát khỏi các bế tắc tuyệt vọng và cảm giác cô đơn trong cuộc sống. Điều này hoàn toàn vô nghĩa. Pháp tu Guru Yoga thâm diệu và uyên áo hơn rất nhiều. Đây là pháp tu siêu việt chứa đựng tinh túy giáo pháp Kim Cương thừa, giúp viên mãn các Ba la mật, thành tựu công đức, từ bi và trí tuệ.

Điều quan trọng nhất là bạn không bao giờ được coi Guru Yoga như một phần trong số các thực hành, không được nghĩ rằng tóm lại đó chỉ là một mặt mà không phải là tất cả giáo lý bởi đấy sẽ là một khiếm khuyết rất lớn về tri thức. Guru Yoga thực tế hoàn toàn là thực hành, sự thực hành này giống như chiếc lọng bằng vải có nhiều mặt. Với tư cách là hành giả Kim Cương thừa, mọi việc chúng ta làm đều cần có nền tảng Phật pháp của Tiểu thừa, phát triển Bồ đề tâm của Đại thừa, thực hành các thứ lớp Mật thừa, cần nhất là tất cả những yếu tố này phải hoà nhập cùng nhau trong Guru Yoga.

Đức Phật Kim Cương Tổng Trì Vajradhara

Guru Yoga theo thứ lớp thực hành Bản tôn gồm giai đoạn Phát triển và Thành tựu trong đó mọi đối tượng năng sở đều được hòa tan. Trong giai đoạn Phát triển, chúng ta phải quán tưởng thân tâm mình trong sắc tướng của Bản tôn Kim Cương Hợi Mẫu, đối tượng thiền định trước mặt là bậc Thượng sư trong sắc tướng Đức Kim Cương Trì hoặc Đức Liên Hoa Sinh và chúng ta tìm cách thiết lập cầu nối với bậc Thượng sư, cây cầu làm bằng tâm chí thành mà chúng ta trưởng dưỡng qua chính sự thực hành và được trì giữ trên nền tảng giới nguyện Samaya thanh tịnh với bậc Thầy. Sau đó chúng ta đón nhận sự gia trì và thực hành quán hòa tan Thượng sư bên ngoài hợp nhất vào chính mình để nhận ra bản chất tâm bất nhị giữa bản thân và Căn bản Thượng sư, đồng thời liễu ngộ tự tính Thượng sư vốn ẩn tàng bên trong mình. Tinh túy của Guru Yoga là sự thực hành chân lý vũ trụ, thành tựu của Guru Yoga là thành tựu Báo thân Phật.

(Trích ấn phẩm: “Bardo - Bí mật nghệ thuật sinh tử”

Nhà xuất bản Tôn giáo, 2012)

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 6024442
Số người trực tuyến: