Nghi thức cầu nguyện trước Thongdrol Phật Quan Âm linh thiêng thù thắng | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Nghi thức cầu nguyện trước Thongdrol Phật Quan Âm linh thiêng thù thắng

Kiến Tức Giải Thoát - Thongdrol Phật Quan Âm linh thiêng thù thắng

Thongdrol Đức Phật Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên

Trước tiên, Quý Phật tử cần tịnh hóa thân tâm bằng chân ngôn Phật Kim Cương Tát Đỏa “Om Benza Sattoa Hung”, đỉnh lễ 3 lần trước Tranh Phật, quán tưởng Đức Phật Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn bất khả phân với Đức Pháp Vương trong sắc thân ánh sáng hiển diện sống động trên hư không phía trước mặt với nụ cười từ mẫn hướng về mình. Lúc này, Quý Phật tử đọc bài Kệ tán thán Đức Quan Âm rồi tiếp đến là bài Cầu nguyện gia trì như sau:

 

Đỉnh lễ Quan Âm đại bi chủ,

Nguyện lực hồng thâm tướng hảo thân

Nghìn tay trang nghiêm khắp hộ trì,

Nghìn mắt quang minh khắp quán chiếu.

 

Trong lời chân thật tuyên mật ngữ,

Trong tâm vô vi khởi bi tâm,

Sớm khuyến mãn nguyện mọi hy cầu,

Vĩnh viễn diệt trừ bao tội nghiệp.

 

Long thiên thánh chúng đồng từ hộ,

Ngàn trăm tam muội đốn huân tu,

Thọ trì, thân chính là quang minh tràng.

Thọ trì, thân chính là thần thông tạng.

 

Tẩy rửa trần lao nguyện như biển,

Siêu chứng Bồ đề, phương tiện môn.

Con nay xưng tụng, thệ quy y,

Tùy nguyện theo tâm ắt viên mãn.

CẦU NGUYỆN GIA TRÌ

Ngưỡng nguyện khải bạch

Phật Thập Nhất Diện

Thiên Thủ Thiên Nhãn

Đại Bi Quan Âm

Thần Lực Gia Trì

Kiến Tức Giải Thoát

Phật tử con là

Tên: ….. (tên Phật tử)

Trú tại……(địa chỉ nhà)

Hôm nay phúc duyên

(cùng với gia đình)

Hành hương đất Phật

Đối trước Bảo Tháp

Đại Mạn Đà La

Trước Đức Phật Đà

Quan Âm Tự Tại

Thành kính tự tâm

Con xin lễ bái

Sám hối, cúng dàng

Cầu thỉnh trên Ngài

Từ bi gia hộ

Thương xót chúng con

Không bỏ bản thệ

Giáng lâm đàn tràng

Một niệm chí thành

Tức thời cảm ứng

Gia trì hộ niệm

Hộ trì chúng con

Thân không tật bệnh

Tâm không điên đảo

Xa lìa tai ương

Không vướng chướng họa

Hết thảy trọng tội

Ác báo nghiệp chướng

Từ vô thủy kiếp

Ác nghiệp hiện đời

Tức thời tiêu diệt

Kế nguyện chúng con

Thân tâm an lạc

Phúc tuệ song tu

Tùy tâm mãn nguyện

Phúc thọ tăng long

Tùy tâm mãn nguyện

Viên mãn Tài bảo

Công danh sự nghiệp

Quyến thuộc họ hàng

Hạnh phúc bình an

Tam mật gia trì

Huân nhập ngọc thể

Ngọc thể an ổn

Tăng trưởng bảo thọ

Trường thọ an lạc

Vô biên ngưỡng nguyện

Quyết định thành tựu

Quyết định viên mãn!

 

 

Nam mô Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên, Phật Đại Bi Quan Âm Thập Nhất Diện, Thiên Thủ Thiên Nhãn, Thần Lực Gia Trì Kiến Tức Giải Thoát (3 lần).

 

Kết thúc phần Cầu nguyện này, Quý Phật tử đi vi nhiễu 3 vòng theo chiều kim đồng hồ xung quanh Tranh Phật để đón nhận sự gia trì, vừa đi vừa trì tụng Chân ngôn Phật Quan Âm “Om Mani Padme Hung” và hướng trọn lòng thành lên Đức Quan Âm. Khi kết thúc hãy quán tưởng Đức Phật Quan Âm trong hư không phía trên đỉnh đầu hòa tan thành ánh sáng, tan vào cơ thể mình, hòa tan vào luân xa tim, ban gia trì cho Quý Phật tử viên mãn mọi tâm nguyện sở cầu!

 

Kết thúc bằng kệ Hồi hướng sau:


Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sinh
Đều trọn thành Phật Đạo!

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5756520
Số người trực tuyến: