[Thông Báo]: Đăng Ký Khóa Tu Thí Thân Pháp Sengey Tsewa Lần 8 | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

[Thông Báo]: Đăng Ký Khóa Tu Thí Thân Pháp Sengey Tsewa Lần 8

[Thông Báo]: Đăng Ký Khóa Tu Thí Thân Pháp Sengey Tsewa Lần 8

Khóa tu Pháp Thí Thân Bát Nhã Ba La Mật Sengey Tsewa lần 8 được tổ chức vào thứ Ba ngày 07/12/2023 (ngày vía Dakini, 25 Kim cương thừa) tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên

Sengey Tsewa – Pháp thực hành Thí thân pháp là một pháp tu rất quý giá, bảo tồn của các Truyền thừa thực hành thuộc truyền thống Phật giáo Kim Cương thừa, nhất là bảo tồn và truyền dạy từ Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa.

Trong Sáu Ba la mật là bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trí tuệ thì pháp này thuộc về trí tuệ Ba la mật. Trí tuệ Ba la mật thâu nhiếp tất cả các Ba la mật và công hạnh, công đức. Chư Phật hay mình tu tất cả cũng chỉ “duy tuệ thị nghiệp”, dùng trí tuệ làm sự nghiệp, trí tuệ là tổng nhiếp tất cả công hạnh.

Cho nên đây là một pháp môn rất thù thắng, ứng nghiệm và thực tế đem lại lợi ích vô cùng lớn mặc dù có thể chúng ta còn sơ cơ chưa hiểu.
 

Thực hành Pháp Sengey Tsewa giúp hành giả tích lũy được hai tư lương 

Sự thực hành xả bỏ bám chấp đối với thân vật chất sẽ giúp hành giả tự giải thoát khỏi những khổ đau như bệnh tật, tai ương, đồng thời tích lũy công đức để hướng tới sự thành tựu Phật quả.

Ý Nghĩa Thực Hành Thí Thân Pháp - Sengey Tsewa

Thí thân pháp là pháp hội cúng dàng, dùng thân nghiệp báo của mình để cúng dàng nhằm tiêu trừ, tịnh hóa nợ nghiệp chúng ta đã tạo từ vô lượng kiếp.- Trong Sáu Ba la mật thì Pháp này thuộc về trí tuệ Ba la mật. Trí tuệ Ba la mật thâu nhiếp tất cả các Ba la mật và công hạnh, công đức.

Tại Sao Cần Thực Hành Thí Thân Pháp Vào Đúng Ngày 25?

Ngày 25 (theo Lịch Kim Cương Thừa) vô cùng quan trọng. Đó thực sự là ngày công đức tu tập được tăng trưởng nhiều lần bởi năng lượng mẫu tính chuyển hóa tốt nhất và đặc biệt thích hợp thực hành các pháp tu Phật Bản tôn mẫu tính.

Chương trình (dự kiến):

- 17h00: Phật tử vân tập tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên, chuẩn bị đàn tràng.

- 17h45: Thỉnh chư Tăng quang lâm.

- 18h: Cử hành khóa lễ.

- 20h30: Viên mãn khóa lễ.

Link đăng ký tham dự: https://daibaothapmandalataythien.org/dangkysukien

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5757597
Số người trực tuyến: