Pháp tịnh hóa chướng ngại uy lực và phù hợp nhất với xã hội hiện đại | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Pháp tịnh hóa chướng ngại uy lực và phù hợp nhất với xã hội hiện đại

Mặc dù tất cả các pháp môn tu tập mà Đức Phật chỉ dạy đều có giá trị hướng đến giải thoát, mỗi người chúng ta cần tìm cho mình phương pháp thích hợp nhất tùy vào căn cơ, mong nguyện của mỗi người. Nhiều người thấy rằng phương pháp tu tập Kim Cương thừa rất phù hợp với thời hiện đại. Bởi thế giới hiện đại có nhiều người rất đa năng, họ không chỉ có khả năng mà thậm chí còn thích làm nhiều việc cùng một lúc. Họ luôn muốn để tay, mắt, tư duy, và lời nói hoạt động đồng thời, họ luôn bận rộn với nhiều việc một lúc mà không cố gắng tập trung vào một việc nào cả. Với nhịp sống hối hả trong thời đại ngay nay, thời điểm cuối năm cũng là thời điểm thích hợp để mỗi người cùng nhìn lại và sám hối về những việc làm chưa tốt của mình trong một năm vừa qua.

Khi thực hành pháp tu Kim Cương thừa, chúng ta có thể tận dụng tối đa thói quen làm nhiều việc cùng lúc: tay lần 108 hạt của chuỗi tràng; mắt tập trung nhìn vào hình ảnh của các vị Phật Bản tôn để quán tưởng và thiền định hình ảnh của các Ngài, đưa hình ảnh đó vào không gian và thời gian thực tại; các thanh âm trì tụng chân ngôn vang lên kích hoạt hệ thống thần kinh vi tế. Hơn thế nữa, với phương pháp thực hành Kim Cương thừa, chúng ta thấy các vị Phật thị hiện để viên mãn với các mong nguyện khác nhau: ví dụ thực hành pháp tu Đức Bản tôn Phật Dược Sư khi đau ốm, pháp tu Hoàng Tài Bảo Thiên khi nghèo túng, pháp tu Bản tôn uy mãnh khi tức giận hay sợ hãi.

Pháp tu Phật Bản tôn Kim Cương Tát Đỏa có uy lực và hiệu quả nhất trong thời hiện đại

Vì Đức Phật Kim Cương Tát Đỏa có hạnh nguyện tịnh hóa nghiệp chướng, pháp tu Kim Cương Tát Đỏa là pháp uy lực và mạnh mẽ nhất trong phương pháp tịnh hóa chướng ngại, đặc biệt trong thời hiện đại. Pháp tu Hỏa tịnh cũng có năng lực tịnh hóa chướng ngại nhưng là phương pháp để chúng ta trả nghiệp. Điểm khác biệt nằm ở chỗ pháp tu Kim Cương Tát Đỏa có thể chấm dứt ngay những nghiệp lực, ác nghiệp, tội chướng, bệnh chướng. Pháp tu này đặc biệt chỉ có trong Kim Cương thừa.

Đức Kim Cương Tát Đỏa không phải một vị Phật ở cõi xa xôi nào mà chính là Thượng sư trong hình thức Báo thân. Gọi là “kim cương” vì pháp tu có sức mạnh công phá được dạng các vật chất khác. Kim cương nêu biểu cho sự bất hoại của tính Phật (đa số các vị Bồ tát trong Kim Cương thừa đều có chữ Varja). “Tát Đỏa” có nghĩa là giác hữu tình, đó là một vị hữu tình đạt được giác ngộ nhờ lòng từ bi vì lợi ích chúng sinh. Khi chưa thành Phật, Đức Kim Cương Tát Đỏa đã phát nguyện rằng: “Trong đời vị lai khi con thành Phật, con sẽ thành tựu pháp tu sám hối tịnh hóa để cầu nguyện cho những chúng sinh phạm tội trọng ngũ nghịch ác nghiệp. Nhờ thực hành pháp tu của con, nhìn thấy con, nghe danh hiệu con thì các chúng sinh có thể tịnh hóa được tất cả các tội chướng cực trọng, ác nghiệp như vậy”.

Pháp thực hành Kim Cương Tát Đỏa có nhiều cấp độ từ Tantra bên ngoài, bên trong và bí mật đến phần cao cấp sẽ có những phần tu tập riêng cho từng hành giả. Các bậc Thượng sư giác ngộ vẫn thực hành hàng ngày. Năng lực tịnh hóa mạnh mẽ của pháp tu không phải chỉ là rửa sạch tội hay không, mà khi tu pháp này, toàn bộ năng lực mạnh mẽ của Đức Phật Kim Cương Tát Đỏa được hình thành trong bản chất, trong lời nói, trong tư cách của hành giả khiến chướng ngại bên ngoài không xâm nhập nổi. Hành giả sơ cơ còn nhiều nghiệp chướng nên thực hành pháp Kim Cương Tát Đỏa thường nhật, tốt nhất trước khi đi ngủ. Bởi Đức Kim Cương Tát Đỏa là bản chất kim cương của chúng ta, không phải một vị Phật ở bên ngoài nào cả, nên chúng ta có thể trì tụng chân ngôn của Ngài mọi nơi, mọi lúc. Giống như khi người chúng ta nhiễm ô, bị cáu bẩn cần tịnh hóa trở lại, sau khi thực hành xong, mọi nghiệp chướng sẽ được tịnh hóa hết.

(Nhóm ĐBT biên soạn)

Đức Phật Kim Cương Tát Đỏa là Đức Phật chủ về tịnh hóa. Ngài đã phát nguyện rằng dù chỉ còn sót lại một bất thiện nghiệp của chúng sinh chưa được tiêu trừ thì Ngài cũng sẽ không nhập Niết bàn. Như vậy, lời nguyện hộ trì chúng sinh tịnh hóa bất thiện nghiệp của Ngài mạnh mẽ tới mức nếu trì tụng chân ngôn của Ngài, chúng ta sẽ được tịnh hóa trên mọi bình diện. Tu trì chân ngôn Đức Phật Kim Cương Tát Đỏa có thể tiêu trừ được tất cả các ác nghiệp trọng tội, ác báo và diệt trừ tất cả những ác niệm, phá trừ tất cả các phiền não, tăng trưởng vô lượng công đức.

(Quý vị tải Nghi quỹ tu trì giản lược Đức Bản tôn Kim Cương Tát Đỏa tại đây)

 
 
 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5432031
Số người trực tuyến: