Nghi quỹ tu trì giản lược Đức Bản tôn Kim Cương Tát Đỏa | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Nghi quỹ tu trì giản lược Đức Bản tôn Kim Cương Tát Đỏa

ĐỨC KIM CƯƠNG TÁT ĐỎA VAJRASATTVA

   Chủng tử tự: HUNG

Chân ngôn dài 100 âm Kim Cương Tát Đỏa: 

OM BENDZA SATTO SAMAYA MANUPALAYA/

BENDZA SATTO TENOPA TISHTHA  DrIDHO MEBHAWA/

SUTOKYAYO MEBHAWA SUPOKYAYO MEBHAWA/

ANURAKTO MEBHAWA/ SARWA SIDDHI MEMPrAYATSHA/

SARWA KARMA SUTSAME TSITTAM SHrIYAM/

KURUHUNG HAHAHAHAHO BHAGAWEN/

SARWA TATHAGATA BENDZA MAME MUNTSA/

BENDZI BHAWA MAHA SAMAYA SATTO AH/

Chân ngôn ngắn sáu âm Kim Cương Tát Đỏa:

OM BENDZA SATTO HUNG/

Đức Kim Cương Tát Đoả Vajrasattva sắc thân trắng nêu biểu cho sự thanh tịnh vô nhiễm. Đầu Ngài đội Bảo quan Ngũ trí Phật, đỉnh có búi tóc nêu biểu vô kiến đỉnh tướng. Bàn tay phải trì giữ chày Kim Cương ở tâm tiêu biểu cho phương tiện thiện xảo của lòng từ bi, tay trái trì giữ linh Kim Cương ngang hông nêu biểu cho tính không. Ngài khoác thiên y cụ túc cùng các trang hoàng Báo thân Phật. Ngài an tọa trong tư thế Kim Cương trên nguyệt luân hoa sen.

1. Để thực hành đúng pháp

  • Để thực hành đúng pháp và đạt được thành tựu, hành giả cần chắp tay  và đọc theo 3 lần câu Chân ngôn trong video sau.
  • Tiếp đến hãy trì tụng ngay 1 tràng (108 biến) Chân ngôn Đức Phật Kim Cương Tát Đỏa để đánh thức tình yêu thương, lòng từ bi, trí tuệ và trưởng dưỡng những phẩm hạnh siêu việt nơi mình.

Hướng dẫn trì tụng chân ngôn 100 âm Kim Cương Tát ĐỏaHướng dẫn trì tụng chân ngôn 6 âm Kim Cương Tát Đỏa


2. Thực hành thường nhật

  • Hàng ngày, bạn hãy thực hành theo nghi quỹ tu trì giản lược [- bấm vào đây để tải về -
  • Hãy trì tụng Chân ngôn Đức Phật Kim Cương Tát Đỏa Vajrasattva càng nhiều càng tốt (tối thiểu chân ngôn 6 âm là 1 tràng và chân ngôn 100 âm là 21 biến) để tiêu trừ được tất cả các ác nghiệp trọng tội, ác báo và diệt trừ tất cả những ác niệm, phá trừ tất cả các phiền não, tăng trưởng vô lượng công đức.
File âm thanh

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 6024442
Số người trực tuyến: