Trải từ bi quán, cầu nguyện chúng sinh thoát khổ đau, dịch bệnh | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Trải từ bi quán, cầu nguyện chúng sinh thoát khổ đau, dịch bệnh

Ba cấp độ lòng từ bi trong Pháp tu Quan Âm | Drukpa Việt Nam
Mỗi khi nghe tin tức về dịch bệnh, chúng ta hãy phát Bồ đề tâm, trải từ bi quán, cầu nguyện cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Hãy cầu nguyện như sau để chuyển hóa khổ đau thành hạnh phúc, và mong nguyện tất cả mọi người đều được an vui, giải thoát.

Cầu nguyện gia trì cát tường
Nguyện ngày an lành, đêm an lành,
Đêm ngày sáu thời đều an lành,
Tất cả các thời đều an lành,
Xin đấng Từ Bi thường gia hộ.
Nguyện ngày an lành, đêm an lành,
Đêm ngày sáu thời đều an lành,
Tất cả các thời đều an lành,
Xin nguyện Tam Bảo thường gia hộ.
Nguyện ngày an lành, đêm an lành,
Đêm ngày sáu thời đều an lành,
Tất cả các thời đều an lành,
Xin nguyện Hộ Pháp thường ủng hộ.
Nam-mô Tiêu Tai Giáng Cát Tường Bồ-tát.
Nam Mô Đại Bi Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara: Tiêu trừ dịch bệnh, tăng trưởng cát tường.
Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật: Tiêu trừ vô minh, chướng ngại, dịch bệnh.
Nguyện cát tường trải khắp muôn phương
Nam Mô A Di Đà Phật.
 
Cầu nguyện cho những người đã mất được siêu sinh Tịnh độ
Nơi Quốc độ thanh tịnh Cực lạc
Chính là chốn Phật Vô Lượng Quang
Nguyện hương linh siêu sinh Tịnh độ,
Tức thời vãng sinh An lạc quốc.
 
Cầu nguyện cho những người mắc bệnh sớm khỏi bệnh
Nguyện cầu dịch bệnh của chúng sinh
Mau sớm tiêu tan và giải thoát
Hết thảy bệnh chướng không còn dư
Thế giới, chúng sinh đều an lạc.
 
Cầu nguyện cho những người đau khổ vì mất đi người thân:
TỨ VÔ LƯỢNG TÂM
Nguyện chúng sinh đắc nhân an lạc
Sống yên vui từng chớp sát na.
Nguyện chúng sinh muôn khổ lìa xa
Thoát vòng tục luỵ phiền hà thế gian.
Nguyện chúng sinh dứt khổ hân hoan
Vô lượng hỉ lạc từ quang sáng ngời.
Nguyện chúng sinh an trụ không rời
Trong bình đẳng xả muôn đời vô ưu.

Hôm nay, vào ngày thứ 9 của Tháng Phật Đản Đại Cát Tường, chúng ta hãy cùng tích luỹ công đức qua việc thực hành các thiện hạnh sau: 

- Cả ngày ăn chay

- Trì giữ ngũ giới

- Cầu nguyện, Quy y Đức Phật Thích Ca

- Thực hành Trải Từ bi quán, Cầu nguyện chúng sinh thoát khỏi khổ đau, dịch bệnh

- Niệm 10 lần thánh hiệu “Phật Thích Ca Mâu Ni”

- Cung kính đỉnh lễ 3 lần.

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5943440
Số người trực tuyến: