Nghi quỹ tu trì giản lược Đức Quan Âm Diệp Y Phật Mẫu Loma Gyonma | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Nghi quỹ tu trì giản lược Đức Quan Âm Diệp Y Phật Mẫu Loma Gyonma


ĐỨC QUAN ÂM DIỆP Y PHẬT MẪU LOMA GYONMA

Tâm chân ngôn: OM PI SHA TSI PARNA SHA WA RI SARWA ZA RA TRA SHA MA NA YA SOA HA/

Đức Quan Âm Diệp Y Phật Mẫu Loma Gyonma hộ trì chúng sinh tiêu trừ chướng ngại, phiền não, tai họa và dịch bệnh.

1.  Để thực hành đúng pháp

  • Để thực hành đúng pháp và đạt được thành tựu, hành giả cần chắp tay  và đọc theo 3 lần câu Chân ngôn trong video sau.
  • Tiếp đến hãy trì tụng ngay 1 tràng (108 biến) Chân ngôn Quan Âm Diệp Y Phật Mẫu đánh thức tình yêu thương, lòng từ bi, trí tuệ và trưởng dưỡng những phẩm hạnh siêu việt nơi mình.

2. Thực hành thường nhật

  • Hàng ngày, bạn hãy thực hành theo nghi quỹ tu trì giản lược [- bấm vào đây để tải về -]
  • Hãy trì tụng Chân ngôn Quan Âm Diệp Y Phật Mẫu càng nhiều càng tốt (tối thiểu là 1 tràng) để tiêu trừ chướng ngại bên trong là mọi hiểu biết sai lệch, nghi ngờ và phiền não, tiêu trừ chướng ngại bên ngoài là những bệnh tật, tai nạn, đoản thọ và cuối cùng viên mãn tâm nguyện, tràn ngập hỷ lạc vô úy tự tại.

3. Video quán tưởng

File âm thanh

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5932741
Số người trực tuyến: