An trú trong hỷ lạc qua việc họa vẽ tranh Phật | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

An trú trong hỷ lạc qua việc họa vẽ tranh Phật

Trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Phẩm thứ hai có một đoạn kệ dạy về công đức họa vẽ hình tượng Phật. Dù là trẻ em hay người lớn, dù vô tình hay hữu ý, vẽ tranh Phật cũng tích lũy vô lượng công đức, đầy đủ Đại bi tâm và gieo nhân để thành tựu Phật quả. Trong Kinh Địa Tạng Bồ tát bản nguyện, Đức Phật cũng dạy rằng nếu người thiện nam hay thiện nữ nào vẽ hình tượng của Phật rồi chiêm ngưỡng, đỉnh lễ, người đó sẽ được sinh lên cõi trời Ðao Lợi một trăm lần, vĩnh viễn không còn bị đọa vào ác đạo. Đặc biệt, trong thời gian giãn cách xã hội hiện tại, họa vẽ tranh Phật có thể trở thành hoạt động chung để gắn kết gia đình, giúp cha mẹ và con trẻ có những giây phút an nhiên mà tràn đầy hỷ lạc.

10 Công đức họa vẽ tranh Đức Phật

1. Đời đời kiếp kiếp có đôi mắt sáng suốt thấy rõ.

2. Vĩnh viễn không sinh vào nơi đường ác địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Nếu sinh làm người thì bạn bè và láng giềng đều là người tốt, không gặp người ác hay thú dữ.

3. Luôn sinh vào nhà giàu sang, được tôn kính.

4. Thành tựu thân kim sắc.

5. Đời sống giàu sang phú quý.

6. Tái sinh vào nhà hiền lành, đức độ.

7. Có thể được sinh làm vua.

8. Được tái sinh thành một vị Chuyển luân Thánh vương.

9. Có thể sinh về cõi trời Phạm thiên và sống lâu đến một kiếp.

10. Đời đời kiếp kiếp vị lai đều tôn kính Tam Bảo, quy y Tam Bảo, chẳng phải đọa lạc.

HƯỚNG DẪN VẼ HOẶC TÔ MÀU TRANH ĐỨC PHẬT QUAN ÂM ĐỘ MẪU TARA THEO MẪU 

1. Cách thức:

Để vẽ hoặc tô màu tranh Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara, bạn có thể tuỳ chọn 1 trong 2 phương thức sau:

- Cách 1: Tải hình mẫu Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara (theo mẫu) - in ra giấy A2 hoặc A3 - vẽ và tô màu theo mẫu bằng bút màu.

- Cách 2: Tải hình mẫu Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara - sử dụng phần mềm đồ họa trên máy tính, máy tính bảng (photoshop, Illustrator…) - vẽ và tô màu theo mẫu đã chọn.

2. Động cơ và mục đích thực hành:

(1) Kết nối, trưởng dưỡng tâm chí thành với Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara.

(2) Tích luỹ công đức và trí tuệ vì lợi ích của bản thân và tất cả chúng sinh.

(3) Chứng đạt kiến tức giải thoát.

3. Các bước thực hiện khi họa vẽ tranh Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara: 

3.1. Cầu nguyện lên Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara

Trước khi họa vẽ tranh, bạn hãy chắp tay cầu nguyện Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara với lòng thành kính tha thiết như sau:

Quy y và phát bồ đề tâm

Đệ tử xin phát nguyện,

Quy y Phật, Pháp, Tăng

Đến khi thành chính giác,

Công đức lợi quần sinh

Trước ba ngôi Tam Bảo

Phật đạo nguyện tu thành (3 lần)

Tứ vô lượng tâm

Nguyện chúng sinh đắc nhân an lạc

Sống yên vui từng chớp sát na

Nguyện chúng sinh muôn khổ lìa xa,

Thoát vòng tục lụy phiền hà thế gian.

Nguyện chúng sinh dứt khổ hân hoan

Vô lượng hỷ lạc, từ quang sáng ngời

Nguyện chúng sinh an trụ không rời

Trong bình đẳng xả muôn đời vô ưu (3 lần)

3.2. Những điều cần thực hiện trong khi họa vẽ tranh Phật

-  Phát nguyện trì giữ Ngũ Giới (không: sát sinh, uống rượu, tà dâm, nói dối, trộm cắp).

- Phát tâm ăn chay, trưởng dưỡng và trải nghiệm Bồ đề tâm, tình yêu thương và lòng bi mẫn vô điều kiện hướng tới mọi hữu tình trong suốt quá trình vẽ tranh.

- Nghe nhạc chân ngôn và trì tụng chân ngôn Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara trong khi vẽ tranh.

- Giữ tâm thanh tịnh, chính niệm trong khi họa vẽ tranh Phật.

4. Hồi hướng công đức

- Sau mỗi thời khóa vẽ tranh, hồi hướng công đức cho bản thân cùng hết thảy chúng sinh được bình an, khỏe mạnh,  khó khăn chướng ngại tiêu trừ, thành tựu mọi tâm nguyện và đọc bài kệ hồi hướng dưới đây:

Nguyện đem công đức tu tập này

Chứng đắc cảnh giới Lục Độ Mẫu

Tiếp dẫn chúng sinh tận không dư

Đồng vãng sinh Liên Hoa Tịnh độ

Xin Phật gia ban Diệu cát tường

Quyến thuộc, Tịnh độ cùng thân thọ

Vô lượng đức hạnh của Thánh Tôn

Nguyện chúng con như Ngài thành tựu

Tán thỉnh Bản Tôn Đấng uy lực

Dù chúng con sinh ở nơi nào

Gia trì Phật pháp hằng tăng trưởng

Thân trang nghiêm tướng hảo, tùy hình

Khẩu trang nghiêm âm thanh mỹ diệu

Ý trang nghiêm trí tuệ toàn tri

Nguyện Phật Mẫu thường trụ quang huy

Tâm nguyện vô ngại đều hoàn mãn

Ban cho Bảo bình, ngọc Như ý

Đức Độ Mẫu, chư Phật và Bồ tát

Nguyện cầu Đại Bi tâm hằng ban phúc.

5. Phương thức bảo quản và gửi bài vẽ tranh Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara

- Tranh gốc sau khi vẽ nên treo, đặt trên ban thờ hoặc bảo quản nơi trang nghiêm, thanh tịnh tại tư gia. 

- Điền họ tên, địa chỉ, tâm nguyện… đầy đủ ở phía dưới bức tranh (theo mẫu)

- Chụp ảnh bức tranh hoàn thiện hoặc chụp màn hình bức tranh vẽ trên máy tính hoàn thiện.

- Gửi ảnh chụp bức vẽ hoàn thiện về địa chỉ email: vetranhphat@gmail.com


(Hình mẫu Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara để tô màu)

(Hình mẫu Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara sau khi tô màu hoàn thiện)

 
 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5930203
Số người trực tuyến: