Nghi quỹ tu trì giản lược Đức Bản tôn Phật Vô Lượng Thọ | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Nghi quỹ tu trì giản lược Đức Bản tôn Phật Vô Lượng Thọ

Chủng tử tự:  SHRI

Tâm chân ngôn:  OM AH MA RA NI ZI WEN TA YE SOHA

 

Đức Phật Vô Lượng Thọ trí tuệ thù thắng, một mặt hai tay, kết ấn thiền  định, trên lòng hai tay có bảo bình tràn đầy cam lồ bất tử. Thân sắc đỏ nêu biểu Đại hỷ lạc. Ngài có ba mươi hai tướng tốt và tám mưới vẻ đẹp, trang hoàng bằng thiên y tua lụa bảo báu rực rỡ trong hình tướng Báo thân Phật.

1. Để thực hành đúng pháp

  • Để thực hành đúng pháp và đạt được thành tựu, hành giả cần chắp tay  và đọc theo 3 lần câu Chân ngôn trong video sau.
  • Tiếp đến hãy trì tụng ngay 1 tràng (108 biến) Chân ngôn Đức Phật Vô Lượng Thọ để đánh thức tình yêu thương, lòng từ bi, trí tuệ và trưởng dưỡng những phẩm hạnh siêu việt nơi mình.

2. Thực hành thường nhật

  • Hàng ngày, bạn hãy thực hành theo nghi quỹ tu trì giản lược [- bấm vào đây để tải về -]  
  • Hãy trì tụng Chân ngôn Đức Phật Vô Lượng Thọ càng nhiều càng tốt (tối thiểu là 1 tràng) để tránh được nạn chết bất đắc kỳ tử, điềm bất tường, yểm đảo, bệnh tật, ma thuật và tổn hại, tịnh hóa tất cả môi trường và phương hướng xung quanh, đón nhận vô số điều cát tường, tăng trường trí tuệ và sự trường thọ. Công đức trì tụng chân ngôn của Ngài là không thể nghĩ bàn, công đức lợi ích lớn hơn cả việc tạo tượng bằng bảo báu.

3. Video trì tụng Nghi quỹ bằng tiếng Việt

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5756556
Số người trực tuyến: