Thông bạch Pháp hội Đại Bi Quan Âm "Thần Lực Mandala Đại Bi Gia Trì" | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Thông bạch Pháp hội Đại Bi Quan Âm "Thần Lực Mandala Đại Bi Gia Trì"

PHÁP HỘI ĐẠI BI QUAN ÂM - THẦN LỰC MANDALA ĐẠI BI GIA TRÌ

Đức Gyalwang Drukpa và Tăng đoàn Phật giáo Ấn Độ Truyền thừa Drukpa viếng thăm Việt Nam

Pháp hội Miền Bắc: từ ngày 14/03/2018 đến 24/03/2018

Nội dung chương trình

Địa điểm

Thứ Tư, 14/03/2018 (27/01 Â.L)

 • Cung đón Ngài Gyalwang Drukpa cùng Tăng đoàn Truyền thừa Drukpa

Sân bay Nội Bài (Hà Nội)

Thứ Năm, 15/3/2018 (28/01 Â.L)

 • Thăm Chư tôn Giáo Phẩm

Chùa Phật Tích (Tỉnh Bắc Ninh)

Thứ Sáu, 16/3/2018 (29/01 Â.L)

Khai đàn Pháp hội Đại Bi Quan Âm 2018 - ngày 1

 • Khai mở và Chiêm bái tranh thêu Phật Quan Âm lớn nhất Việt Nam.
 • Khai mở và Chiêm bái Đại Mandala đá quý Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn.
 • Vũ điệu Kim Cương triệu thỉnh Tám Hóa Thân Liên Hoa Sinh.
 • Quán đỉnh Tam bộ Hộ thân Bi Trí Dũng: Đại Bi Phật Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn – Đại Viên Mãn Trí Tuệ Văn Thù – Đại Uy Dũng Kim Cương Thủ Bí Mật Chủ.
 • Quán đỉnh Đức Phật Bản Sư Thích Ca Mâu Ni.
 • Các thiện hạnh từ thiện.

Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên (Xã Đại Đình, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc)

Thứ Bảy, 17/3/2018 (01/02 Â.L)

Pháp hội Đại Bi Quan Âm 2018 - ngày 2

 • Đại lễ cúng dàng Hỏa Tịnh cầu an, tiêu trừ chướng ngại, tăng phúc trường thọ.
 • Quán đỉnh cộng đồng Ngũ Bộ Tài Bảo Thiên.
 • Quán đỉnh cộng đồng Liên Hoa Bộ: Phật Di Đà - Quan Âm - Liên Hoa Sinh.
 • Vũ điệu Kim Cương triệu thỉnh chư Đại Huyền Kim Cương Hộ Pháp.  
 • Đêm nhạc “Tây Thiên Ca” cúng dàng Phật Quan Âm.

Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên (Xã Đại Đình, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc).

Chủ Nhật, 18/3/2018 (02/02 Â.L)

Tạ đàn Pháp hội Đại Bi Quan Âm 2018 - ngày 3

 • Đại lễ cúng dàng Hỏa Tịnh cầu an, tiêu trừ chướng ngại, tăng phúc trường thọ.
 • Quán đỉnh Tam Bộ Phật Trường Thọ: Phật Đỉnh Tôn Thắng Phật Mẫu - Đức Phật Vô Lượng Thọ - Đức Quan Âm Trường Thọ Bạch Độ Phật Mẫu.
 • Quán đỉnh ‎Cầu siêu Jangwa, chư Phật Bản Tôn An Bình Uy Mãnh cứu độ thân trung ấm, chuyển di Tâm thức, siêu độ chư Hương linh anh hùng liệt sĩ, nạn nhân thiên tai, cửu huyền thất tổ.
 • Vũ điệu triệu thỉnh chư Kim Cương Hộ Pháp khiển trừ chướng ngại, tức tai tăng ích, cầu nguyện quốc thái dân an, hòa bình thế giới.
 • Cúng dàng Liên Hoa đăng, vi nhiễu Đại Bảo Tháp 13 vòng, tịnh hóa nghiệp chướng.

Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên (Xã Đại Đình, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc)

Thứ Hai, 19/03/2018 (03/02 Â.L)

 • Thăm và gia trì Chùa Tây Thiên (Chùa Thượng)
 • Pháp thoại với Ni chúng tại Tịnh Thất Tây Thiên

- Chùa Tây Thiên (Chùa Thượng)

- Tịnh Thất Tây Thiên (Xã Đại Đình, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc)

Thứ Ba, 20/03/2018 (04/02 Â.L)

 • Pháp thoại với Ni chúng tại Tịnh Thất Tây Thiên

Tịnh Thất Tây Thiên (Xã Đại Đình, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc)

Thứ Tư, 21/03/2018 (05/02 Â.L)

 • Buổi sáng: Lễ Gia trì Tâm linh chùa Thiên Ân.
 • Buổi chiều: Viếng thăm Gia trì cát tường Chùa Bảng (Pháp Long Uyển tự).

- Chùa Thiên Ân (Xã Đại Đình, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc)

- Chùa Bảng (Pháp Long Uyển tự - Xã Đại Đình, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc)

Thứ Năm, 22/03/2018 (06/02 Â.L)

 • Đại lễ cúng dàng Hỏa Tịnh cầu an, tiêu trừ chướng ngại, tăng phúc trường thọ.
 • Quán đỉnh Phật Quan Âm Tứ Thủ.
 • Vũ điệu triệu thỉnh chư Kim cương Hộ pháp khiển trừ chướng ngại, tức tai tăng ích, cầu nguyện quốc thái dân an.

Chùa Quế Lâm (Xã Sông Lô, Tp. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ)

Thứ Sáu, 23/03/2018 (07/02 Â.L)

 • Đại lễ cúng dàng Hỏa Tịnh cầu an, tiêu trừ chướng ngại, tăng phúc trường thọ.
 • Quán đỉnh Thượng Sư Liên Hoa Sinh, cầu nguyện quốc thái dân an, hòa bình thế giới.

Chùa Quế Lâm (Xã Sông Lô, Tp. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ)

Thứ Bảy, 24/03/2018 (08/02 Â.L)

 • Buổi sáng: Gia trì Khóa lễ đúc Đại Hồng Chung. Quán đỉnh đức Phật Dược sư, cầu nguyện tiêu tan bệnh chướng, tăng ích tăng thọ, cầu nguyện quốc thái dân an, hòa bình thế giới.
 • Buổi chiều: Cung tiễn Tăng đoàn.

- Buổi sáng: Phật QuangTự (Chùa Bầu - Phường Liên Bảo, Tp.Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc).

- Buổi chiều: Sân Bay Nội Bài (Hà Nội).


Pháp hội Miền Nam: từ 25/03/2018 đến 02/04/2018

 

Nội dung chương trình

Địa điểm

Chủ Nhật, 25/03/2018 (9/02 Â.L)

 • Pháp hội cúng dàng Hỏa Tịnh cầu an, tiêu trừ chướng ngại, tăng phúc trường thọ. Đại lễ cầu an Pháp Hội Quán đỉnh cộng đồng Bồ tát Quán Thế Âm, Phật Vô Lượng Thọ. Vũ điệu Kim Cương triệu thỉnh chư Kim Cương Hộ Pháp khiển trừ chướng ngại, tức tai tăng ích, cầu nguyện quốc thái dân an.

Chùa Vĩnh Nghiêm, 339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.7, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh

Thứ Hai, 26/03/2018 (10/02 Â.L)

 • Đại Pháp Hội Quán đỉnh ‎Cầu siêu Jangwa, Phật Bản Tôn An Bình Uy Mãnh khai thị cứu độ thân trung ấm, chuyển di Tâm thức, giải thoát siêu độ chư hương linh anh hùng liệt sĩ, nạn nhân thiên tai, cửu huyền thất tổ. Vũ điệu Kim cương triệu thỉnh chư Kim Cương Hộ Pháp khiển trừ chướng ngại, tức tai tăng ích, cầu nguyện quốc thái dân an, hòa bình thế giới.

Chùa Vĩnh Nghiêm, 339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.7, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh

Thứ Ba, 27/03/2018 (tức 11/02 Â.L)

 • Viếng thăm Chư tôn Giáo Phẩm TW Giáo hội Văn phòng 2.

Tp. Hồ Chí Minh

Thứ Tư, 28/03/2018 (tức 12/02 Â.L)

 • Pháp hội cúng dàng Hỏa Tịnh cầu an, tiêu trừ chướng ngại, tăng phúc trường thọ, Đại Pháp Hội Quán đỉnh Phật Độ Mẫu Quan Âm Tara khiển trừ chướng ngại, tức tai tăng ích, cầu nguyện quốc thái dân an.

Chùa Phổ Quang, Tp. Đà Nẵng

Thứ Sáu, 30/03/2018 (tức 14/02 Â.L)

 • Pháp hội cúng dàng Hỏa Tịnh cầu an, tiêu trừ chướng ngại, tăng phúc trường thọ. Khóa lễ Gia trì cúng dàng Pháp Bát Nhã Ba la mật. Vũ điệu Kim Cương triệu thỉnh chư Kim Cương Hộ Pháp khiển trừ chướng ngại, tức tai tăng ích, cầu nguyện quốc thái dân an, hòa bình thế giới.

Quan Âm Tu Viện, 384 đường Trường Sa, P.2, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

Thứ Bảy, 31/03/2018 (tức 15/02 Â.L)

 • Tọa đàm “Sống Hạnh Phúc”

Khách Sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh

Chủ Nhật, ngày 01/04/2018 (tức ngày 16/02 Â.L)

 • Buổi sáng: Đại Pháp Hội Quán Đỉnh Phật Di Đà cầu nguyện hòa bình thế giới, quốc thái dân an. Hoạt động tặng quà từ thiện, ban gia trì người khiếm thị.
 • Buổi chiều: Đại Pháp Hội Quán đỉnh ‎Cầu siêu Jangwa, chuyển di Tâm thức siêu độ anh hùng liệt sỹ, đồng bào tử nạn, nạn nhân thiên tai thảm họa, siêu độ hương linh cửu huyền thất tổ.

Chùa Thiên Quang Ni Tự, Khu phố Tân Hòa, P. Đông Hòa, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Thứ Hai, ngày 02/04/2018 (tức ngày 17/02 Â.L)

 • Cung tiễn Đức Gyalwang Drukpa và Tăng đoàn Truyền thừa Drukpa.

Sân bay Tân Sơn Nhất

Để cập nhật lịch trình Pháp hội và biết thêm thông tin, xin vui lòng ghé thăm:

 • Website: www.drukpavietnam.org  hoặc www.daibaothapmandalataythien.org
 • Facebook: facebook.com/drukpavietnam  hoặc facebook.com/daibaothap.mandala.taythien
 • Điện thoại: Tại Hà Nội: 0912301918;  Tại Đại Bảo Tháp: 0944052462;  Tại Tp. Hồ Chí Minh: 0903322586.

 

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 6024236
Số người trực tuyến: