Cúng dàng đèn xua tan vô minh | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Cúng dàng đèn xua tan vô minh

Cúng dàng đèn bơ là pháp cúng dàng mãnh liệt nhất bởi lẽ ánh sáng của chúng tượng trưng cho trí tuệ. Nhờ năng lực của tích lũy này, chúng ta có thể loại trừ mọi bất toàn của đôi mắt vô minh của mình và đạt đến tuệ nhãn toàn giác của Phật.

Dâng cúng đèn là cúng dàng tính thấy lên mắt Phật. Vì mắt Phật là mắt trí tuệ, nên chúng không có sự đối nghịch của sáng hay tối. Ngay khi ngọn đèn xua tan bóng tối, ánh sáng của ngọn đèn biểu hiện sự tan biến của bóng tối vô minh và chứng đắc trí tuệ sáng suốt của Phật. Mắt thường của chúng ta, dù sao đi nữa vẫn bị che lấp bởi bóng tối của hai bất tịnh – Một bất tịnh thô là cảm xúc phiền não (ngã chấp) và một bất tịnh vi tế là sở tri chướng (pháp chấp). Phật không có tâm mong cầu đối với mọi món dâng cúng, nhưng chúng ta cúng dàng để tích lũy công đức và trí tuệ cho chính mình. Nhờ năng lực của tích lũy này, chúng ta có thể loại trừ mọi bất toàn của đôi mắt vô minh của mình và đạt đến tuệ nhãn toàn giác của Phật. 

Khi chúng ta cúng dàng ánh sáng, kết quả của nó là sự chứng ngộ trí tuệ Tịnh quang trong đời này; xóa sạch tâm phân biệt, dẹp tan sự rối loạn và nhận ra Tịnh quang trong cõi Bardo; và tăng trưởng trí tuệ trong mỗi đời sống cho đến khi đạt được giác ngộ.

Đèn bơ cũng được cúng dàng và hồi hướng cho người chết để dẫn họ đi trong Bardo bởi ánh sáng trí tuệ. Chúng ta cũng cầu nguyện rằng ánh sáng này sẽ soi đường cho toàn thể chúng sanh trong sáu cõi, tịnh hóa mọi che chướng của họ để họ có thể đánh thức tuệ giác chân thật của chính mình. Với niềm tin và lòng sùng kính chân thành, hãy quán tưởng rằng vô số thiên nữ cúng dàng sẽ dâng cúng vô lượng ánh sáng đến toàn thể chư Phật, Bồ tát và Thánh chúng.

Theo truyền thống Phật giáo Kim Cương thừa, chúng ta tích lũy công đức để tạo ra những hoàn cảnh thuận lợi trước mắt như sức khỏe, giàu sang và trường thọ và sâu xa hơn là hiển lộ bản tính trí tuệ của chính chúng ta.

Đức Phật Thích-Ca Mâu - Ni đã dạy 10 lợi ích của việc cúng dàng ánh sáng trong Kinh Phạm Âm:

01. Trở thành ngọn đèn của pháp giới;

02. Có huệ nhãn thanh tịnh nhìn thấy các cảnh giới vô hình ngay trong thân người;

03. Thành tựu thiên nhãn thông;

04. Đạt được trí tuệ thấu suốt thiện pháp và bất thiện pháp;

05. Loại trừ tâm bám chấp vào sắc tướng; 

06. Luôn sống trong ánh sáng trí tuệ;

07. Có được tái sinh trong thân người hay chư thiên;

08. Vui hưởng cuộc sống giàu sang phú quý;

09. Sớm được giải thoát;

10. Chóng đạt giác ngộ.

Thực hành cúng dàng đèn - Xua tan vô minh,  hiển lộ bản tính Trí tuệ

Hôm nay, vào ngày thứ 7 của Tháng Phật Đản Đại Cát Tường, chúng ta hãy cùng tích luỹ công đức qua việc thực hành các thiện hạnh sau: 

- Cả ngày ăn chay

- Trì giữ ngũ giới

- Cầu nguyện, Quy y Đức Phật Thích Ca

- Thực hành Nghi thức cầu nguyện cúng dàng đèn (Quý vị tham khảo Nghi Nghi thức tại đây)

- Niệm 10 lần thánh hiệu “Phật Thích Ca Mâu Ni”

- Cung kính đỉnh lễ 3 lần.

Vào các ngày lễ kỷ niệm sự kiện trọng đại trong cuộc đời Đức Phật, công đức từ các thiện hạnh mà chúng ta thực hiện sẽ tăng trưởng gấp bội, ngược lại, các ác nghiệp từ hành động của thân, khẩu, ý cũng được nhân theo cấp số nhân.

Vì vậy, hãy cùng thực hành tích luỹ công đức vào tháng Đại Cát Tường này qua các hoạt động: tụng kinh, phóng sinh, ăn chay, niệm Phật, sám hối, bố thí, cúng dàng... và hồi hướng công đức cho hết thảy chúng sinh đều được giải thoát luân hồi khổ đau.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5756605
Số người trực tuyến: