Yoga Tịnh quang và Bình đẳng | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Yoga Tịnh quang và Bình đẳngYoga thân và khẩu kim cương lúc này đã hoàn thiện. Bây giờ chúng ta bắt đầu phần thứ ba là Yoga tâm tịnh quang. Phần này bàn về đối tượng tịnh hóa, thực hành tịnh hóa và kết quả.

Đối tượng để tịnh hóa bằng Yoga tâm tịnh quang là một chuỗi sự kiện cuộc đời của chính hành giả. Từ lúc có nhận biết trong bào thai cho đến lúc sinh ra, từ thời thơ ấu đến lúc trưởng thành và già đi, chúng ta học tập, làm việc, lập gia đình và tiếp tục sinh tồn cho đến khi chết. Đối tượng của tịnh hóa là toàn bộ dòng chảy của những sự kiện luân hồi, bao gồm cái chết của bạn và cả những trải nghiệm bardo và sự tái sinh. Toàn bộ vòng luân hồi trong những kiếp kế tiếp nhau được tịnh hóa bằng cách thực hiện Yoga tâm tịnh quang.

Hòa tan quán tưởng của bạn bắt đầu với vành đai bên ngoài của cảnh giới Tịnh Độ, nhận thức thanh tịnh về vũ trụ thông thường. Tịnh Độ bên ngoài dần hòa tan vào vòng Hộ luân. Từng bước một, mọi thứ hòa tan vào bên trong cho đến khi bạn đi đến tim của vị Bản tôn, khi bạn hòa tan chữ chủng tử của chân ngôn vào chủng tử tự, sau đó hòa tan vào tính không.

Thực hành hòa tan này tịnh hóa giai đoạn hòa tan xảy ra vào thời điểm chết. Giai đoạn đầu tiên bắt đầu một phản ứng dây chuyền khi phần tứ đại thô tan rã từ bên ngoài di chuyển vào bên trong (tan rã vi tế), và tiếp tục di chuyển tới thời điểm chết. Lúc chết, tịnh quang xuất hiện. Đây là Pháp thân hay chân lý và trạng thái tuyệt đối của chúng sinh - trạng thái mà tất cả chúng sinh đạt tới vào lúc chết sau khi tất cả những yếu tố của sự sống đã hòa tan. Sự hòa tan quán tưởng theo cách này đem một người tới thời điểm của tịnh quang.

Dù cái chết xảy ra nhanh hay chậm, quá trình chết là liên tục, trải nghiệm của Ngũ căn liên quan

đến nhận thức giác quan và chủ thể liên quan đến đối tượng bị tách ra từng thứ một. Cuối cùng, nhận thức qua các giác quan sẽ dừng lại và trạng thái hoàn toàn tính không sẽ hiển lộ. Ngay lập tức, từ đó trở đi sẽ xuất hiện một cảm giác lạ lùng, cảm giác này giống như là trải nghiệm của sự thức tỉnh. Khi bạn hòa tan các giai đoạn khác nhau của quán tưởng, hãy tưởng tượng rằng cảm giác lạ lùng này xảy ra.

Quá trình này đồng nhất với điều xảy ra vào lúc bạn ngủ. Trên thực tế, khi ngủ, bạn không nhắm mắt và ngay lập tức thiếp đi. Đúng hơn, những trải nghiệm bên ngoài của bạn hòa tan dần vào trải nghiệm bên trong, và sau đó bạn ngủ thiếp đi. Vào lúc đó, tịnh quang xuất hiện và đó chính là trạng thái tuyệt đối và đích thực của thực tại. Trạng thái này diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định và lập tức sau đó giấc mơ bắt đầu. Quá trình này cũng xuất hiện lúc chết. Khoảng thời gian của trải nghiệm tịnh quang vào thời điểm chết dài ngắn khác nhau tùy theo nghiệp của mỗi người và mức độ luyện tập thiền định của người đó. Ngay khi tịnh quang qua đi, hình ảnh và hiện tượng bardo của thực tại vốn có bắt đầu.

Trải nghiệm Pháp thân này cũng xuất hiện vào thời điểm một suy nghĩ dừng lại và chỉ trước khi suy nghĩ tiếp theo bắt đầu. Khoảnh khắc phân chia đó cũng mang trải nghiệm về tịnh quang xảy

ra vào thời điểm chết, và giữa trạng thái thức và ngủ. Song nếu chỉ ngồi chờ đợi thì điều này sẽ không dẫn bạn tới trải nghiệm tịnh quang. Bạn phải thực hành tịnh hóa đối tượng là toàn bộ thực hành như đã được dạy từ ban đầu cho đến giờ, bao gồm tất cả các giai đoạn của quán tưởng và đặc biệt là sự phát sinh định lực và lộ trình quán tưởng của người thiền định và chủng tử tự.

Để hoàn thành nghi quỹ, điều cần thiết là luyện tập trong các trạng thái hòa tan. Sự hòa tan bắt đầu khi nhận thức của bạn về những khía cạnh bên ngoài cùng của Mandala - thế giới bên ngoài là một Tịnh Độ với các chúng sinh - hòa tan thành ánh sáng và thành vòng Hộ luân (ND: nôm na là một vòng kết giới). Sau đó, vòng Hộ luân hòa tan vào đại thấp nhất trong bốn đại (bốn đại này là đất, nước, lửa, và phong được quán tưởng xếp chồng lên nhau), mỗi đại sau đó hòa tan thành ánh sáng và ánh sáng được hấp thụ vào các đại ở trên nó cho đến khi tất cả được hòa tan. Các đại này hòa tan vào vòng hộ luân bên trong, và tiếp tục hòa tan vào vòng Nghĩa địa trong Mandala, (đến đây bắt đầu tương ứng với phần kinh mạch vi tế) rồi hòa tan vào Mandala thiên cung, sau đó lại hòa tan vào hải hội các vị Bản tôn, sau đó lại hòa tan vào vị Bản tôn chính và minh phi. Minh phi hòa tan vào vị Bản tôn chính, và Ngài hòa tan vào bậc Trí tuệ trong tâm Ngài. Bậc trí tuệ hòa tan

vào chủng tử tự (biểu trưng cho bậc thiền định) tại trung tâm, và sau đó chữ chủng tử này hòa tan từ đáy lên trên, cho đến khi mọi thứ đã hoàn toàn hòa tan vào tính không.

Vào lúc này, chẳng có gì còn lại để quán tưởng. Hãy trải nghiệm trạng thái của tâm vượt lên mọi hoạt động và tạo tác. Hãy thư giãn trong trạng thái tính không hoàn hảo này, không vọng tưởng, càng lâu càng tốt. Trạng thái cân bằng này thanh tịnh những cực đoan của chấp thường.

Sau khi hòa tan quán tưởng và thành tựu thiền định tịnh quang, bạn lại xuất hiện là vị Bản tôn với cảnh giới Mandala hoàn hảo. Theo cách này, bạn tịnh hóa Sipa bardo, Bardo của sự tồn tại. (ND: Phần này tương đương với phần thực hành ngoại đàn tràng hay giai đoạn hậu thiền của hành giả Kim Cương thừa)

Khi mới bị khuấy động khỏi thiền định vô niệm, bạn trì tụng chân ngôn căn bản của Bản tôn và ngay lập tức bạn xuất hiện là sắc thân hoàn hảo của Bản tôn trung tâm hay Bản tôn chính mà bạn đang thực hành, giống như cá nhảy khỏi mặt nước quay trở lại nước. Bạn ở giữa toàn bộ Mandala và hải hội Bản tôn. Sự quán tưởng xuất hiện như trước khi hòa tan. Lúc này, hãy hợp nhất nhận thức của bạn với Mandala Bản tôn một cách hoàn toàn như một dòng sông đang chảy, hãy coi tất cả mọi chúng sinh là vị Bản tôn,

coi mọi âm thanh bạn nghe thấy là chân ngôn và giữ cho tâm bạn và tâm của mọi chúng sinh luôn trong trạng thái ý thức thanh tịnh. Thực hành này là thực hành tái thức tỉnh về vị Bản tôn, hoàn thiện với Mandala, tịnh hóa cực đoan của chấp đoạn.

Kết quả của quá trình tịnh hóa là hành giả đạt được Hóa thân, đây là thân hiển lộ của Phật hay là sự diễn tả những hoạt động có liên quan của Pháp thân. Sắc thân này được diễn tả là cả Báo thân và Hóa thân. Quán tự thân Bản tôn là Hóa thân và Báo thân xuất hiện từ trí tuệ bản lai.

Mọi thứ bạn đã được hiểu cho đến giờ liên quan đến thực hành giai đoạn phát sinh - ý nghĩa, thực hành và kết quả được kết thúc bằng nhận thức về Tính không. Điều này diễn tả sự bất khả phân của vạn pháp và Tính không, Giai đoạn phát triển và Giai đoạn hoàn thiện. Sau khi các giai đoạn quán tưởng khác nhau đã thành tựu, chúng hòa tan thành tịnh quang. Sau đó, từ tịnh quang này, sắc thân huyễn ảo của vị Bản tôn xuất hiện. Những thực hành này loại bỏ hai quan điểm cực đoan của chấp thườngchấp đoạn.

Sau khi hòa tan tất cả vạn pháp vào trong tịnh quang và an trụ trong thiền định vô niệm càng lâu càng tốt, Yoga của trải nghiệm hậu thiền bắt đầu vào lúc sự hiển bày tâm xao nhãng và khái niệm bắt đầu. Dưới góc độ thực hành ngoại

đàn tràng, ở thời điểm này, bạn ngay tức khắc lại xuất hiện là thân huyễn ảo của vị Bản tôn ở trung tâm Mandala, với đoàn tùy tùng, thiên cung và tất cả những chi tiết vi nhiễu xung quanh. Toàn bộ quán tưởng mà bạn đã tạo ra trước đó lại xuất hiện trở lại ngay lập tức. Từ đó trở đi, trong trải nghiệm hậu thiền định của bạn, bạn sẽ trải nghiệm vạn pháp là vị Bản tôn, mọi âm thanh là chân ngôn, và nhận ra bản chất của việc hình thành tư tưởng là giác tính thanh tịnh. Bạn sẽ duy trì sự hiển bày của vị Bản tôn, chân ngôn và giác tính bản lai trong trải nghiệm thường nhật của bạn. Khi bạn đi lại, đứng hay ngồi, bạn sẽ thấy mọi hoạt động là ấn của vị Bản tôn. Khi bạn ăn và uống, bạn sẽ cúng dàng những vật chất này làm sự cúng dàng ngọn lửa bên trong khi chúng được cơ thể tiêu hóa. Bất cứ đối tượng mong ước nào mà bạn dùng trở thành sự hiển bày của ba giác tính: tính không của chủ thể, đối tượng và hoạt động. Đây được gọi là coi trải nghiệm hậu thiền định và là con đường đạo.

Hành giả nên luyện tập chăm chỉ trong sự thực hành hòa tan vạn pháp thành tịnh quang và sau đó tái xuất hiện. Điều này có thể thực hiện khi ngủ. Khi bạn ngủ, đây là sự hòa tan, và khi bardo giấc mơ xuất hiện, đây là sự tái xuất hiện. Hoặc khi bạn thức dậy, đó là sự tái xuất hiện. Bạn nên luyện tập trong Yoga này về “trải nghiệm hậu thiền định” càng chăm chỉ càng tốt.

Giờ đây bạn có thể có một câu hỏi:

“Có phải chỉ mình tôi trải nghiệm mình là vị Bản tôn, nghe mọi âm thanh là chân ngôn và nhận ra tất cả mọi suy nghĩ là trí tuệ?”

Hãy biết rằng trải nghiệm này là bất nhị, không có sự phân biệt giữa bạn và mọi hiện tượng, mọi trải nghiệm. Trải nghiệm về trí tuệ bản lai hoàn toàn thoát khỏi mọi ảo tưởng và năm độc.

Trong suốt giai đoạn thực hành, hành giả phải duy trì kiến, thiền, hành. Một cách ngắn gọn, kiến được thiết lập bằng cách phát triển hiểu biết về bản chất của tâm mà không có vật chất, màu sắc, hình dáng hay bất cứ tính cách nào. Một khi bạn hiểu rằng tâm này thiếu sự thật, sự độc lập, tồn tại vốn có, bạn có thể xóa bỏ huyễn ảo vĩnh cửu khi tin rằng điều gì đó tồn tại. Tuy nhiên, đồng thời, bạn nên hiểu rằng bản chất của tâm là sự thanh tịnh và thông suốt - không chướng ngại một cách tự nhiên - của giác tính thanh tịnh.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5952460
Số người trực tuyến: