11. Phụng tống Hộ pháp | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

11. Phụng tống Hộ pháp

PHỤNG TỐNG HỘ PHÁP

Kính bạch chư Hộ Pháp 

Kính cáo chư Thần Minh 

Thiên Long, Atula

Dược Xoa, Càn Thát Bà 

Khẩn Na La, Cưu Bàn Trà

Đến nghe Pháp hộ đàn đã xong

 Ai nấy trở về nơi Bản tọa

Thiên Thượng xin trở về Thiên Thượng 

Địa Phủ hãy quay về Địa linh

Sơn nhạc lại hoàn quy sơn nhạc 

Thánh đi lưu ân, Thần về lưu phúc 

Cúi xin các Ngài hãy chí tâm.

Ủng hộ Phật Pháp khiến thường còn

Ai nấy tu theo lời Phật dạy

Bao nhiêu Thính giả đến chỗ này

Hoặc ở cõi đất hoặc trên không

Nương theo Chính Pháp ngày đêm tu 

Xót thương đời người luôn cứu hộ

Cầu cho thế giới thường an ổn

Vô biên Phúc Trí lợi quần sinh

Bao nhiêu tội nghiệp đều tiêu trừ

Xa lìa khổ não vào viên tịch

Thường dùng Giới hương thoa vóc sáng 

Luôn gìn Định phục mặc che thân

Bồ đề diệu hoa khắp trang nghiêm

Khắp xứ, khắp nơi thường an lạc

Nam mô Đăng Vân Lộ Bồ tát Ma Ha Tát (3 lần)

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 3824254
Số người trực tuyến: