"Muốn đạt thực chứng siêu việt, hãy cúng dàng 100 ngọn đèn" | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

"Muốn đạt thực chứng siêu việt, hãy cúng dàng 100 ngọn đèn"

Cúng dàng lên chư Phật và các bậc Giác ngộ là một thiện nghiệp giúp cho bạn tích lũy được vô số công đức và tiêu trừ tâm keo sẻn do bản ngã sinh ra. Tuy nhiên, cách thức cúng dàng khác nhau sẽ đem lại cho bạn công đức khác nhau.
 
Cúng đèn là một pháp môn cúng dàng thù thắng, bởi vì cúng dàng đèn tức là cúng dàng ánh sáng, tiêu biểu cho trí tuệ. Cúng dàng đèn, nếu được thực hành với tâm thanh tịnh vì lợi ích của chúng sinh, là một phương tiện rất thiện xảo để xua tan màn vô minh. Ánh sáng tượng trưng cho trí tuệ toàn thiện. Khi ở trong bóng tối, chỉ cần thắp sáng lên một ngọn nến là có thể xua tan màn đêm. Cúng dàng đèn lên chư Phật và chư Bồ tát không có nghĩa rằng các Ngài cần ánh sáng, chính chúng ta mới cần phải thắp lên ánh sáng để xua tan bóng tối vô minh trong chúng ta. Đức Phật đã dạy về công đức cúng dàng đèn như sau:
1. Trí tuệ của bạn sẽ giống như ngọn Tuệ đăng chiếu sáng thế giới vô minh
2. Khi sinh ra làm người bạn có khả năng thiên nhãn thông của nhục nhãn thanh tịnh
3. Bạn có được trí tuệ biết rõ được việc nào là công đức, việc nào không phải công đức
4. Bạn có thể được giải thoát khỏi bóng tối vô minh.
5. Bạn thực chứng Trí tuệ Quang minh, thậm chí ngay cả trong luân hồi bạn cũng không bao giờ phải trải nghiệm bóng tối Vô minh.
6. Bạn có được sức khỏe tốt và nhiều an lạc
7. Bạn được tái sinh trong cõi Người hoặc cõi Trời.
8. Bạn mau chóng được giải thoát
9. Bạn mau chóng thành tựu giác ngộ.
Kinh điển cũng dạy rằng: “Nếu người muốn đạt thực chứng siêu việt, hãy cúng dàng một trăm ngọn đèn”. Lợi ích của việc cúng đèn cũng có thể được nói đến trong ba khía cạnh sau:
Thứ nhất: Bạn sẽ chứng ngộ được Trí tuệ hay tâm Quang minh giác ngộ.
Thứ hai: Trong các giai đoạn Bardo sau khi chết, thần thức của bạn sẽ luôn có ánh sáng trí tuệ soi đường giúp bạn không lầm đường lạc lối.
Thứ ba: Trên con đường thực hành Phật pháp bạn sẽ luôn được soi sáng dẫn đạo cho đến ngày thành tựu giải thoát Giác ngộ.

Chúng ta cũng cúng dàng đèn với mục đích hồi hướng công đức cho người chết để dẫn họ đi trong Bardo với ánh sáng của trí tuệ. Hãy cầu nguyện rằng ánh sáng này sẽ soi đường cho toàn thể chúng sinh trong sáu cõi, tịnh hóa mọi ám chướng, đánh thức tuệ giác chân thật của chính mình. Chúng ta cúng dàng đèn để ánh Quang minh của trí tuệ giác ngộ, sẽ tỏa sáng trong tâm của tất cả chúng sinh.
Chúng ta phải hết sức cẩn trọng trong việc cúng dàng, vì công đức tạo ra phụ thuộc vào động lực thanh tịnh, khả năng quán tưởng và việc chuẩn bị phẩm vật. Nếu chuẩn bị những điều trên một cách cẩn trọng và thanh tịnh thì công đức tạo ra là vô lượng vô biên như Đức Phật đã dạy: “Công đức ấy vượt qua mọi tính toán của các bậc Thanh văn và Duyên giác, không thể tính đếm được, chỉ có Như Lai mới biết rõ tường tận”.
 
Nhóm Đại Bảo Tháp biên soạn

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5429509
Số người trực tuyến: