Những Hình Ảnh Đẹp Về Khóa Chuyên Tu Nyungney Tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên - Ngày 1-4/9/2023 | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Những Hình Ảnh Đẹp Về Khóa Chuyên Tu Nyungney Tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên - Ngày 1-4/9/2023

Tại sao phải thực hành pháp tu Nyungney vào tuần trăng sáng (từ mùng 1 đến ngày 15 Âm lịch) hay các ngày vía Phật?

Pháp tu Nyungney chỉ thực hành trong tuần trăng sáng, tức là từ mùng 1 đến ngày 15, bởi vì đó là thời điểm trăng lên nên rất dễ thành tựu pháp. Kim Cương Thừa lấy tuần trăng sáng, tức là 15 ngày đầu tháng, để khởi sự tất cả công việc từ thế gian đến xuất thế gian. Khi tuần trăng tối đi, khí đi về phần âm rất nhiều nên chúng ta nên bắt đầu giảm thiểu làm những việc quan trọng. Đồng thời, nếu chúng ta tu pháp này vào ngày nhật nguyệt thực hay vào ngày vía Phật đặc biệt như ngày vía Phật Dược Sư, Phật A Di Đà... thì cũng rất dễ thành tựu pháp.

Trong truyền thống Phật giáo, dù chúng ta chỉ tu một ngày thôi thì công đức cũng rất lớn. Vì vậy, mỗi Phật tử, đặc biệt là hành giả Kim Cương Thừa, thường coi đây là pháp tu đặc biệt quan trọng để tích lũy công đức, thực hành tu tập.

Lợi ích của pháp tu Nyungney

Pháp Nyungney là pháp tu thực hành về Đức Quan Âm Thập Nhất Diện Thiên Thủ Thiên Nhãn đoạn thực Bát Quan Trai Giới. Đây là một trong những phương pháp thực hành vô cùng quan trọng của Kim Cương Thừa giúp hành giả tịnh hóa cả thân và tâm.

Thực hành pháp Nyungney là để khai mở lòng từ bi. Khi tình yêu thương đã thực sự phát triển thì năng lực của từ bi sẽ bảo vệ cho chúng ta thoát khỏi mọi khổ đau. Bởi vậy, thực hành về Đức Phật Quan Âm chính là phương pháp để bảo vệ, hộ trì và viên mãn mọi tâm nguyện của chúng sinh:

Nếu tu thành tựu 1 lần Nyungney, chúng ta có thể đoạn trừ 40.000 kiếp của ác nghiệp. Khi lâm chung chắc chắn chúng ta sẽ được vãng sinh về cảnh giới Tịnh độ. Bởi vì chỉ trong 2 ngày, nếu tu giữ nghiêm mật, tất cả những chướng ngại, nghiệp chướng đều tiêu diệt.

Nếu tu thành tựu 8 lần Nyungney liên tục, chúng ta sẽ đạt được quả vị tương đương với quả vị Nhập Lưu, tức là quả vị tu Đà Hoàn. “Nhập Lưu” có nghĩa là nhập vào dòng giác ngộ, con đường chúng ta thực sự vào chính đạo. Chúng ta có thể đoạn trừ 40.000 kiếp những ác nghiệp sinh tử và khi lâm chung chắc chắn sẽ được vãng sinh về cảnh tịnh độ.

Nếu tu thành tựu 25 lần Nyungney, chúng ta sẽ đạt được quả vị tương đương với quả vị Nhất Lai, tức là quả vị chỉ trở lại sinh tử có một lần để tu tập và thành tựu được toàn bộ con đường thực hành giác ngộ, trưởng dưỡng trọn vẹn tình yêu thương vô điều kiện và trí tuệ toàn tri.

Nếu tu thành tựu 50 lần Nyungney, chúng ta sẽ đạt được quả vị tương đương với quả Bất Lai, tức là quả vị không trở lại sinh tử, tiếp tục trụ trong thiền định, đạt thẳng đến giác ngộ.

Nếu tu thành tựu 108 lần Nyungney trong đời, chúng ta có thể tiêu trừ được 10.000 kiếp tội chướng và đạt đến quả vị tương đương với quả vị A La Hán.

Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên xin gửi tới Quý vị những hình ảnh đẹp về khóa chuyên tu Nyungney đang diễn ra tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên từ ngày 1-4/9/2023.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5429528
Số người trực tuyến: