Nội dung sách | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Nội dung sách

Được viết: 07-01-2024
133. Chuyện lửa cháy (Tiền thân Ghatàsana) Tại chỗ được an ổn …, Câu chuyện này, khi tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư kể về một vị Tỷ-kheo. Tỷ-kheo này lấy một đề tài thiền quán từ bậc Ðạo Sư, đi đến biên địa an cư mùa mưa tại một trú xứ trong rừng gần một ngôi làng nhỏ. Trong tháng đầu, khi đi vào làng khất thực, cái chòi lá bị cháy, bị mệt mỏi vì không...
Được viết: 07-01-2024
132. Chuyện ngũ dục lạc (Tiền thân Pancagaru) Nghe theo lời khuyên tốt …, Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư kể về sự cám dỗ của các cô gái của Ma vương (Màra) tại cây bàng Ajapàla của Người chăn dê. Bậc Ðạo Sư đọc bài kinh bắt đầu với những lời này: Rực rỡ sáng, chúng đến, Ái, bất lạc và tham, Ngay tại đấy, Ðạo Sư Thổi chúng bay...
Được viết: 07-01-2024
131. Chuyện Kẻ vong ân (Tiền thân Asampadàna) Nếu người này người kia … Câu chuyện này, khi ở tại Trúc Lâm, bậc Đạo sư kể về Đề-bà-đạt-đa. Lúc bấy giờ, các Tỳ kheo tại Chánh pháp đường, khởi lên câu chuyện : – Thưa các Hiền giả, Đề-bà-đạt-đa không biết ơn, không biết công đức của Như Lai. Bậc Đạo Sư đi đến và hỏi : – Này các Tỷ kheo, nay các...
Được viết: 07-01-2024
 [14] Phẩm ASAMPADÀNA  
Được viết: 07-01-2024
130. Chuyện Nữ Bà-la-môn Kosiya (Tiền thân Kosiya) Hãy ăn như đã nói…, Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư kể về một người đàn bà ở Xá-Vệ. Nghe nói, nàng là vợ một Bà-la-môn cư sĩ có lòng tin. Nhưng nàng hành ác giới, theo ác pháp, ban đêm hành tà hạnh, còn ban ngày không làm công việc gì, cứ giả bộ đau ốm nằm rên. Người Bà-la-môn hỏi nàng...
Được viết: 07-01-2024
129. Chuyện Kẻ thờ lửa (Tiền thân Aggika) Cáo chỏm trên đầu này …, Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư kể về một người lừa đảo. -ooOoo- Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát làm chúa đàn chuột, sống ở trong rừng. Bấy giờ lửa bùng lên, có con chó rừng không thể chạy trốn được, đứng gục đầu vào một thân cây, để cho...
Được viết: 07-01-2024
128. Chuyện Con mèo (Tiền thân Bilàra) Ai yêu cờ Chánh pháp …, Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư kể về một Tỷ-kheo lừa đảo. Khi tánh lừa đảo của Tỷ-kheo này được trình lên bậc Ðạo Sư, Ngài nói: – Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay nó là như vậy. Xưa kia nó cũng lừa đảo như vậy rồi. Nói xong, bậc Ðạo Sư kể lại câu chuyện quá khứ...
Được viết: 07-01-2024
127. Chuyện Người nô lệ Kalanduka (Tiền thân Kalanduka) Dòng họ, trú xứ anh …, Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư kể về một Tỷ-kheo nói khoác. Ở đây, cả hai chuyện (hiện tại và quá khứ đều giống chuyện Tiền thân Katàhaka số 125). -ooOoo- Ở đây, người nô lệ của triệu phú Ba-la-nại tên là Kalanduka. Sau khi chạy trốn và lấy con gái...
Được viết: 07-01-2024
126. Chuyện tướng của kiếm (Tiền thân Asilakkhana) Cùng đồng một sự việc …, Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một Bà-la-môn giỏi đoán tướng của kiếm tại cung vua Kosala. Nghe nói vị này khi được người thợ của vua đem kiếm lại, chỉ ngửi cây kiếm cũng có thể nói lên tướng của cây kiếm. Khi được lợi dưỡng từ tay của người nào,...
Được viết: 07-01-2024
125. Chuyện Người nô lệ Katàhaka (Tiền thân Katàhaka) Nó nói nhiều, đại ngôn …, Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư kể về một Tỷ-kheo nói khoác lác. (Chuyện này giống như chuyện đã kể trước). -ooOoo- Thuở xưa, khi vua Barhmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát là một nhà triệu phú giàu có và bà vợ triệu phú sanh một con trai. Cũng trong ngày...

Trang