Phát nguyện thực hành và hồi hướng theo hạnh nguyện Đức Quan Âm | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Phát nguyện thực hành và hồi hướng theo hạnh nguyện Đức Quan Âm

Phát nguyện thực hành và hồi hướng theo hạnh nguyện Đức Quan Âm

OM MANI PADME HUNG

Con nguyện đời đời vô số kiếp

Thực hành theo hạnh nguyện Quan Âm

Độ thoát chúng sinh khỏi ác trược

Lục tự Đại minh vang mười phương

OM MANI PADME HUNG

Nương lực cầu nguyện Bậc Trí Tôn

Hết thảy chúng sinh, con điều phục

Tin sâu nhân quả, chăm hành thiện

Nguyện hiểu Phật pháp cùng lợi sinh.

Như đã giới thiệu trong kỳ trước, có sáu xúc tình tiêu cực cần phải đối trị: sân giận, keo kiệt bỏn xẻn, tham ái, vô minh, tật đố và ngã mạn. Chúng ta tạo vô số bất thiện nghiệp cũng chỉ bởi sáu xúc tình tiêu cực này, để rồi trôi lăn trong sáu cõi luân hồi. Trong nhiều kiếp quá khứ, chúng ta đã sinh tử tái sinh trong sáu đạo luân hồi. Nương sự gia trì của Đức Quan Thế Âm, và sáu chữ chủng từ của chân ngôn Lục tự đại minh: «OM», «MA», «NI», «PAD», «ME», «HUNG», bạn hãy cầu nguyện cho bản thân và tất cả chúng sinh mẹ được giải thoát khỏi nhà tù của sáu xúc tình tiêu cực, với hiện tướng là sáu cõi luân hồi, và đạt được giác ngộ tối thượng, hợp nhất với tự tính siêu việt của trí tuệ Đức Quan Thế Âm.

Thân con và chúng sinh đều là thân Thánh giả

Hết thảy mọi âm thanh là Lục tự đại minh

Hết thảy mọi tâm nguyện không ngoài Đại trí tuệ

Nguyện đem công đức này

Sớm thành tựu Quan Âm

Nhất thiết chúng hữu tình

Đồng đăng ngôi thánh vị.

Hãy quán tưởng ở nơi luân xa tim của Đức Phật Quan Âm là một đĩa mặt trăng, trung tâm của đĩa mặt trăng là chủng tử tự “SHRI”, quay xung quanh chủng tử tự “SHRI” là chuỗi chân ngôn “Om Mani Padme Hung” đang chuyển vận theo chiều kim đồng hồ. Quán tưởng từ bản thân những chữ chủng tử chúng ta đang trì niệm phóng ra những luồng hào quang rực rỡ. Những luồng hào quang này hướng về mười phương chư Phật, mang đến cúng dường chư Phật tất cả những phẩm vật tôn quý nhất trong hình tướng những phẩm vật hương hoa, đăng trà, quả thực. Cúng dường xong chư Phật, những ánh hào quang này đón nhận sự gia trì từ chư Phật và quay trở lại chiếu rọi vào sáu đạo hữu tình để xoa dịu, cứu khổ cho hết thảy chúng sinh. Tất cả mọi bất thiện nghiệp của thân, khẩu, ý đều được tịnh hóa. Họ đón nhận gia trì thân, khẩu, ý của Đức Phật Quan Âm và quán tự thân là Ngài. Ánh hào quang từ thân Đức Quan Thế Âm chiếu đến đâu, chúng sinh trong cõi đó đều được giải thoát. Tất cả chúng sinh trong khắp Pháp giới đều là Đức Phật Quan Âm. Bạn hãy luôn giữ hình ảnh quán tưởng như vậy trong lúc trì tụng chân ngôn của Đức Quan Âm.

Đôi khi, bạn có thể quán tưởng rằng con người khi sân giận phải chịu đau khổ như thế nào, họ không thể kiểm soát được bản thân như thế nào. Chỉ vì một cơn giận, biết bao người đã tự sát, làm hại chính bản thân mình, và giết hại người khác. Có lúc bạn hãy quán tưởng cảnh khổ trong cõi địa ngục, hay quỷ đói. Bạn có thể trì tụng 100 biến hay 1.000 biến tùy vào năng lực thực hành của bạn. Hãy luôn ghi nhớ đề mục quán tưởng như trên trong khi trì tụng chân ngôn.

Hồi hướng

Bấy lâu công đức tu trì

Nay xin hồi hướng hết về chúng sinh

Tiêu tan chướng nghiệp tội tình

Để muôn ý nguyện đạt thành đời nay

Kim Cương Trì quả chứng ngay

Tu hành chính pháp gắng noi đời đời

Dẹp tan ma chướng bốn loài

Bồ đề Vô Thượng sau rồi chứng tri

Cuối cùng đỉnh lễ cầu kỳ

Cát tường, tăng trưởng tức thì chứng tu.

Trong phần hồi hướng, để thực chứng được bản thể tối thượng của Đức Quan Âm, bạn cần hiểu rõ Đức Quan Âm bên ngoài chính là Kim Cương Thượng sư của bạn, Đức Quan Âm bên trong là Bản tôn trí tuệ Quan Âm Tứ Thủ, và Đức Quan Âm bí mật chính là tự tính tâm giác ngộ của mỗi chúng ta. Sau đó, bạn thực hành quán tưởng Đức Quan Âm bất khả phân với bậc Thầy Căn bản Thượng sư, hòa tan vào trong tâm của chúng ta, hòa nhập làm một và an trụ trong chính niệm, tỉnh giác. Hoặc bạn cũng có thể quán tưởng bạn và tất cả chúng sinh hòa tan vào Bản tôn Quan Âm. Sau khi quán hòa tan, không nghĩ về quá khứ, không nghĩ về tương lai cũng không phân biệt trong hiện tại, tâm an trụ trong trạng thái bất nhị càng lâu càng tốt.

Đây là toàn bộ cốt tủy của pháp thực hành Quan Âm Tứ Thủ. Bạn hãy thực hành với trí tuệ hiểu biết sâu sắc về sáu xúc tình tiêu cực với mong nguyện tha thiết giải thoát tất cả chúng sinh mẹ khỏi nỗi khổ của sáu đạo luân hồi.

(Trích Khai thị về Pháp tu Đức Phật Quan Âm

của Đức Kyabje Khamtrul Rinpoche Jigme Pema Nyinjadh)

Tham khảo thêm

Cách thực hành Quy y Đức Phật Quan Âm hàng ngày

Lợi ích của Bảy chi cầu nguyện trong pháp tu Phật Quan Âm

Giải thoát 6 ngục tù nhờ trì tụng chân ngôn Lục Tự Đại Minh

Nghi quỹ tu trì Đức Bản tôn Quan Âm Tứ Thủ

 

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5429536
Số người trực tuyến: