Thông Bạch: Chuỗi Sự Kiện Mừng Phật Đản Tại Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Thông Bạch: Chuỗi Sự Kiện Mừng Phật Đản Tại Đại Bảo Tháp

Thông Bạch: Chuỗi Sự Kiện Mừng Phật Đản Tại Đại Bảo Tháp

Theo lịch Kim Cương Thừa, tháng Phật Đản là thời gian Đại cát tường, vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã đản sinh, chứng đắc giác ngộ, xả ly đời sống thế gian và cũng là tháng Ngài thể nhập Đại Niết bàn. Trong tháng Phật Đản này, mọi thiện nghiệp thực hiện đều tăng trưởng hàng triệu lần.

Vì thế, chúng ta không nên lãng phí thời gian. Hãy tinh tiến thực hành tiêu trừ các ác nghiệp tham, sân, si của thân, khẩu, ý.

Để không lỡ cơ hội thù thắng này, kính thỉnh Quý vị cùng hành hương về Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên và tham dự chuỗi 2 sự kiện đặc biệt

Link đăng ký tham dự: https://daibaothapmandalataythien.org/dangkysukien

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN

Ngày 11/05 - thứ 7: ngày vía Đức Phật Văn Thù

- Kiến lập vườn Lâm Tì Ni (dành cho cả trẻ em và người lớn)

- Thực hành Pháp tu Đức Văn Thù

- Cuộc thi dâng hoa mừng Phật Đản (thể lệ cuộc thi sẽ thông báo riêng)

- Cuộc thi kể chuyện cuộc đời Đức Phật (thể lệ cuộc thi sẽ thông báo riêng)

- Thực hành Tam Bộ Nhất Bái

- Rước đèn cúng Phật

Ngày 12/05 - chủ nhật: Chương trình kỷ niệm Phật Đản

- Đại lễ Rước Phật Đản sinh

- Đại chúng tụng Kinh thi kệ cuộc đời Đức Phật

- Nghi thức Dâng lục cúng

- Nghi thức Dâng Hoa Cúng Dường

- Đỉnh lễ lịch sử cuộc đời Đức Phật

- Nghi thức Tắm Phật và niệm danh hiêu Phật

- Pháp hội cúng dàng Hỏa tịnh tiêu trừ chướng ngại tăng phúc trường thọ

- Chương trình văn nghệ chào mừng Phật đản sinh

- Chương trình vi nhiễu 13 vòng Bảo Tháp và cúng dường đèn

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Bậc Hộ trì và chốn quy y cho tất cả chúng sinh. Vì thế chúng ta cần tinh tiến phát tâm nguyện chí thành và tín tâm to lớn hướng về Đức Phật, nhớ đến các phẩm chất và các công hạnh vĩ đại vô lượng vô biên của Ngài đặc biệt là trong tháng Phật Đản Đại Cát Tường này!

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5871546
Số người trực tuyến: