[Thông Báo]: Đăng Ký Khóa Tu Thí Thân Pháp Sengey Tsewa Lần 7 | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

[Thông Báo]: Đăng Ký Khóa Tu Thí Thân Pháp Sengey Tsewa Lần 7

[Thông Báo]: Đăng Ký Khóa Tu Thí Thân Pháp Sengey Tsewa Lần 7

Khóa tu Pháp Thí Thân Bát Nhã Ba La Mật Sengey Tsewa lần 7 được tổ chức vào thứ Ba ngày 07/11/2023 (ngày vía Dakini, 25 Kim cương thừa) tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên

Sengey Tsewa – Pháp thực hành Thí thân pháp là một pháp tu rất quý giá, bảo tồn của các Truyền thừa thực hành thuộc truyền thống Phật giáo Kim Cương thừa, nhất là bảo tồn và truyền dạy từ Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa.

Trong Sáu Ba la mật là bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trí tuệ thì pháp này thuộc về trí tuệ Ba la mật. Trí tuệ Ba la mật thâu nhiếp tất cả các Ba la mật và công hạnh, công đức. Chư Phật hay mình tu tất cả cũng chỉ “duy tuệ thị nghiệp”, dùng trí tuệ làm sự nghiệp, trí tuệ là tổng nhiếp tất cả công hạnh.

Cho nên đây là một pháp môn rất thù thắng, ứng nghiệm và thực tế đem lại lợi ích vô cùng lớn mặc dù có thể chúng ta còn sơ cơ chưa hiểu.

Chương trình (dự kiến):

- 17h00: Phật tử vân tập tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên, chuẩn bị đàn tràng.

- 17h45: Thỉnh chư Tăng quang lâm.

- 18h: Cử hành khóa lễ.

- 20h30: Viên mãn khóa lễ.

Link đăng ký tham dự: https://daibaothapmandalataythien.org/dangkysukien

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 6024342
Số người trực tuyến: