[Thông Báo] Khóa Tu Thí Thân Pháp Sengey Tsewa Lần 5 | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

[Thông Báo] Khóa Tu Thí Thân Pháp Sengey Tsewa Lần 5

[Thông Báo]: Đăng Ký Khóa Tu Thí Thân Pháp Sengey Tsewa Lần 5

Khóa tu Pháp Thí Thân Bát Nhã Ba La Mật Sengey Tsewa lần 5 được tổ chức vào thứ 7 ngày 09/09/2023 (ngày vía Dakini, 25 Kim cương thừa) tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên

Quý vị đăng ký tại đây: https://daibaothapmandalataythien.org/dangkysukien

---

Thí thân pháp là pháp hội cúng dàng, dùng thân nghiệp báo của mình để cúng dàng nhằm tiêu trừ, tịnh hóa nợ nghiệp chúng ta đã tạo từ vô lượng kiếp.

Thực hành Thí thân pháp không phải là mình dùng thân để thí, mà chỉ là đem cái nghiệp của mình để trả nợ.  Đây chính là điểm vô cùng đặc biệt và là phương tiện thiện xảo của pháp tu. Chúng ta cúng dàng lên Tam Bảo Phật Pháp Tăng, Tam Căn Bản là Thượng Sư – Không hành – Hộ pháp…, cúng dàng lên tất cả những ai đã từng có nợ nghiệp ân oán trong luân hồi với ta từ vô lượng kiếp.

Bởi vì, nương nhờ năng lực vô song của chư Phật, nương nhờ năng lực siêu việt của của trí tuệ Ba la mật, và năng lực mạnh mẽ của Thượng sư Machig Labdron là vị đã thành tựu pháp tu này, cùng với năng lực tu tập thanh tịnh của chính mình khi tham dự khóa tu. Tất cả những năng lực ấy khiến những nghiệp nợ của mình trở thành những phẩm vật cúng dàng khiến các vị tân khách, các oan gia trái chủ đều được mãn nguyện và hoan hỷ. Hoan hỷ thì các vị trả lại mình bằng sự thịnh vượng, trường thọ, bình an.

Chương trình (dự kiến)

- 16h30: Phật tử vân tập tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên, chuẩn bị đàn tràng.

- 16h45: Thỉnh chư Tăng quang lâm.

- 17h: Cử hành khóa lễ.

- 20h: Viên mãn khóa lễ.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5943458
Số người trực tuyến: