1. Giới nguyện Quy y | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

1. Giới nguyện Quy y

1. Giới nguyện Quy y

Phần quan trọng nhất của thực hành Quy y là nghiêm trì giới luật. Ở cấp độ cao nhất là giới của Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, kế đến là giới của Thức xoa, Sa di, Sa di ni, sau cùng là giới của Phật tử. Dù ở cấp độ nào, bạn cũng nên tôn trọng và giữ gìn giới luật vì đó là cốt lõi của việc thực hành Quy y. Hệ thống giới luật, bao gồm những giới căn bản của Phật tử như không sát sinh, không nói dối, không trộm cắp, không uống rượu… được Đức Phật chế định ra để ngăn ngừa các tội lỗi do thân khẩu ý gây ra. Giới luật giúp chúng ta không bị đau khổ và đọa lạc, đem lại sự hòa hợp cho thế giới, không chỉ giữa người với người mà còn với cả loài vật, cỏ cây, môi trường. Do đó, chúng ta phải luôn tỉnh thức trong thực hành để có thể giữ gìn giới luật được trọn vẹn. Nhờ trì giữ giới luật, thực hành Phật pháp mà chúng ta có thể trưởng dưỡng trí tuệ, phát triển tình yêu thương và không lệch bước trên con đường giác ngộ. 

Giới nguyện quy y Phật có nghĩa là :

Không quy y thiên thần, quỷ vật, và thầy tà, không tin và làm theo những môn ngoại đạo như bói toán, phong thủy;

Coi tất cả những hình tượng Phật như Đức Phật đang hiện diện, không chú trọng đến chất lượng, hình thức của những hình tượng ấy;

Đặt tất cả những hình tượng Phật lên chỗ cao và sạch sẽ, không bao giờ đặt nơi bất tịnh hay là bước qua.

Theo nghĩa rộng, giới nguyện quy y bao gồm tất cả các thiện hạnh phải làm như:

Không phê bình chỉ trích tranh tượng Phật hay phàn nàn về sự điêu luyện của người chế tác.

Tôn kính các hình ảnh, biểu tượng tượng trưng cho Thân, Khẩu, Ý giác ngộ của chư Phật, tin rằng đó thực sự là Đức Phật.

Không làm thân Phật chảy máu, lấy cắp hoặc phá hủy tôn tượng và các hình ảnh, biểu tượng khác tượng trưng cho Phật. 

Không kinh doanh, buôn bán tượng và các hình ảnh biểu tượng đó.

Không giẫm bước lên các hình ảnh biểu tượng của Phật.

Không làm hại chúng sinh.

Không từ bỏ Phật Pháp.

Có lòng kính ngưỡng Phật Pháp và những bậc thuyết giảng Phật Pháp.

Lắng nghe Phật Pháp.

Tìm hiểu tường tận giáo lý Phật.

Dạy cho người khác về giáo pháp mà mình đã được học và chứng nghiệm.

Dạy người khác tôn kính Pháp trong mọi hành động.

Không lân mẫn những người không trì giữ giáo pháp, không hệ lụy và tôn sùng họ.

Trợ giúp Tăng già và những người tu đạo.

Nương tựa vào những bậc giác ngộ.

Luôn học hỏi và khắc cốt ghi tâm ý nghĩa của giáo pháp.

Thực hành thiền định về Tứ Diệu Đế.

Không buông lung sáu căn.

Luôn cúng dàng Tam Bảo.

Không từ bỏ Tam Bảo dù phải hy sinh cả thân mạng.

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5871593
Số người trực tuyến: