2. Phẩm chất của người đệ tử | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

2. Phẩm chất của người đệ tử

2. Phẩm chất của người đệ tử

Một đệ tử chân chính cần trau dồi những phẩm chất tích cực và loại bỏ những phẩm chất tiêu cực. Phẩm chất của người đệ tử phụ thuộc vào sự rèn luyện và cấp bậc của giới mà họ sẽ đón nhận. Trước tiên, người đệ tử cần trì giữ Biệt giải thoát. Đối với các hành giả thực hành Đại thừa Phật giáo, cần thực hành thêm giới nguyện Bồ tát. Đó là nền tảng căn bản để hành giả thực hành giới nguyện Bồ tát và tiếp đó là giới nguyện Mật thừa. Một cách khái quát, đó chính là thân giới, tâm giới và tuệ giới. Cả ba giới đều có mối liên hệ mật thiết và bổ trợ lẫn nhau. 

Giới nguyện Biệt giải thoát 

Các bậc Thượng sư dạy rằng, người đệ tử phù hợp nhận giới Biệt giải thoát và thực hành giới này không được phạm năm giới, nếu phạm coi như là khuyết giới Biệt giải thoát. Năm giới đó là: không Tà dâm, không Trộm cắp, không Sát sinh, không Nói dối, không Uống rượu[1]. Nói một cách khác, người đệ tử không được phạm vào những hành động trực tiếp hủy phạm giới, cũng không được phạm vào những hành vi gây chướng ngại cho việc viên mãn các giới nguyện. Bạn nên trì giữ nghiêm cẩn để giới nguyện Biệt giải thoát có thể trợ giúp cho việc thực hành tâm linh. Hành giả trì giữ giới nguyện Biệt giải thoát cần có những phẩm chất sau:

Lòng thành kính: người đệ tử phải tôn trọng những bậc Thầy trí tuệ. 

Giới luật: Người đã thọ trì giới luật phải hoàn toàn từ bỏ năm ác hạnh làm bể giới nguyện và kiểm soát thân tâm bằng cách nghiêm cẩn tuân theo giới luật đã thọ nhận.

Thiền định: Khả năng thiền định cũng rất quan trọng cho sự định tâm của hành giả để trải nghiệm tự tính tâm, giảm trừ xu hướng tập khí thế tục.

Tinh tấn: Sự tinh tiến trong việc tu học giúp hành giả hiểu ý nghĩa và trì tụng thuộc lòng những bài kinh văn. 

Nhẫn nhục: Người đệ tử phải đủ chín mùi để tu học với bậc Thầy và cũng phải đủ chín mùi lòng kiên nhẫn để giải quyết các chướng ngại phát sinh cả trong đời sống và sự thực hành Phật Pháp. 

Chư Thượng sư đã chỉ dạy rằng giới nguyện Biệt giải thoát sẽ không phù hợp cho những người quy y với động cơ né tránh trách nhiệm đời thường hay trốn chạy khỏi khổ đau thế gian. Người có phẩm hạnh để đón nhận giới nguyện Biệt giải thoát cần có đạo đức, giữ tâm ổn định và biết cư xử đúng mực. 

 Giới nguyện Bồ Tát

Để thụ trì các giới nguyện Bồ tát, chư Thượng sư chỉ dạy rằng người đệ tử phải trưởng dưỡng tâm Bồ đề thức tỉnh và sở hữu những phẩm chất quan trọng ngoài các giới nguyện Biệt giải thoát đã nêu trên.

Tín tâm: Người đệ tử phải có tín tâm đối với Kinh thừa, Thanh văn thừa và bậc Thầy trí tuệ. 

Từ bi tâm: Người đệ tử không chỉ quan tâm tới sự giải thoát khỏi đau khổ luân hồi của riêng mình mà còn phải quan tâm, chia sẻ khổ đau của chúng sinh trong sáu đạo luân hồi, không ngoại trừ một ai. 

Sự thông minh: người đệ tử phải có trí tuệ sắc bén, khả năng thấu hiểu về tính không và những giáo pháp thâm sâu của Đại thừa.

Sự chấp nhận Đại thừa Bồ tát đạo: những pháp thực hành Đại thừa như Sáu Ba la mật (bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ) là rất nghiêm ngặt, đòi hỏi người đệ tử phải hứa nguyện thực hành từng phút giây cho đến viên mãn. 

Hứa nguyện đạt tới giác ngộ vì mục đích giúp chúng sinh đạt tới giác ngộ. 

Không ngừng nỗ lực tinh tấn thực hành Bồ tát đạo.

Ba phẩm chất cần có để có sự kết nối với bậc Thầy trí tuệ:

    o  Không phân biệt tôn giáo: Người đệ tử không được phân biệt giữa các truyền thừa, truyền thống Phật giáo cũng như tôn giáo khác với thái độ tiêu cực.

    o  Trí phân biệt: Người đệ tử cần phải có trí tuệ phân biệt để chọn một con đường cho bản thân mình và người khác đạt tới giải thoát.

    o  Nhiệt thành: người đệ tử cần phải có lòng nhiệt thành để tinh tấn thực hành trên con đường Đại thừa.

Một đệ tử sở hữu ba phẩm chất trên sẽ có những chính kiến về bậc Thầy và nhận ra các phẩm chất tốt đẹp của bậc Thầy.

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5871549
Số người trực tuyến: