Hướng dẫn thực hành Pháp Trì Tháp thù thắng | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Hướng dẫn thực hành Pháp Trì Tháp thù thắng

 
Pháp Trì Tháp

Các Phật tử tham dự Pháp Hội Quan Âm Đại Bảo Tháp 2018 sẽ thực hành trì tụng Chân ngôn Đức Phật Quan Âm bằng phương pháp trì Tháp. Vì Bảo Tháp là sự hiển bày Tâm Giác ngộ, Chân Ngôn Quan Âm là Khẩu Giác Ngộ, Đức Quan Âm là Thân Giác Ngộ, thực hành trì Tháp hay sự hợp nhất của Thân – Khẩu – Ý Giác ngộ là Pháp môn tích lũy công đức trí tuệ vô cùng thù thắng. Mật điển dạy rằng: “Việc trì chân ngôn OM MANI PADME HUNG của Đức Phật Quan Âm giúp hành giả tiêu trừ tất cả nghiệp xấu, khổ đau, không đọa lạc tam đồ ác thú, cuộc sống đạt hạnh phúc bình an, lâm chung được vãng sinh Tịnh độ”.  Về việc trì Tháp, Đức Phật cũng dạy: “Ai có những tâm nguyện như cầu trường thọ, công danh sự nghiệp, tịnh trừ chướng ngại hãy đến nơi thanh tịnh họa hình Bảo tháp lên cát và bắt đầu trì tụng Chân ngôn cho đến khi thấy dấu hiệu thành tựu. Hoặc nếu như không đến được những nơi linh địa, thì có thể ngay tại nơi thanh tịnh trong tư gia, họa hình Bảo Tháp trên giấy rồi điểm dấu lên trên Tháp để trì tụng cho đủ Pháp số thành tựu. Khi đó, tất cả tâm nguyện thế gian và xuất thế gian hướng đến giải thoát giác ngộ của người trì Tháp sẽ đều thành tựu viên mãn!”.

Cách thực hành Trì Tháp
  • Để khởi đầu, bạn thực hành quy y, phát Bồ đề tâm rồi trì tụng Chân ngôn Quan Âm. Tương ứng với công đức mỗi tràng trì (gồm 108 biến Chân ngôn Om Mani Padme Hung), bạn quán tưởng mình tạo ra một viên Bảo châu Như ý của Đức Quan Âm. Các Bảo châu Như ý này được dùng để xây Bảo tháp Mandala. Quán tưởng đặt từng viên Bảo châu theo hàng từ phải sang trái, bắt đầu từ cửa chính phương Đông (phương chính của Bản tôn), xây tiếp từng hàng theo chiều kim đồng hồ qua các mặt Nam, Tây, Bắc. Lần lượt kết thúc kiến lập toàn bộ phần Chân đế trước khi lên tiếp tới tầng Vòm và kết thúc tại Đỉnh Tháp.  
  • Số viên Bảo châu và cũng là số Tràng Chân Ngôn cần trì tụng cho mỗi mặt của Bảo tháp là 108 viên, bao gồm 37 viên tầng Chân đế, 25 viên phần tường bao tầng Vòm, 25 viên nơi mái Vòm và 21 viên nơi Đỉnh tháp. Số lượng Bảo châu này đều là Pháp số mang lại vô lượng công đức cho hành giả: 37 viên tương ứng với 37 Phẩm Bồ tát, 25 viên là Pháp số Dakini Trí tuệ, 21 là chu kỳ của Thời gian và Không gian. Do Bảo tháp có bốn mặt nên tổng số Bảo châu Như ý hành giả cần tạo ra bằng công đức trì tràng là 108 x 4 = 432 viên, tương ứng với 432 tràng Chân ngôn Trì tụng.
  • Hành giả vừa trì tụng vừa quán tưởng kiến lập Bảo tháp theo cách trên. Để tiện cho việc ghi lại số trì tụng, hành giả đánh dấu vào từng viên Bảo châu theo hình minh họa dưới đây (thứ tự từ Phải sang Trái theo từng hàng, trước tiên đánh dấu hết phần chân Đế  sau đó đi lên tiếp tầng Vòm Tháp và cuối cùng kết thúc ở phần Đỉnh Tháp). Mỗi viên tương ứng với việc trì tụng xong 4 tràng và việc quán tưởng tạo ra được 4 viên Bảo châu tại vị trí tương ứng nơi 4 mặt Bảo tháp. Khi đánh dấu hết số Bảo châu trên Họa hình, hành giả đã kiến lập thành công một Bảo Tháp Trí tuệ.
  • Trong khoảng thời gian kiến lập từng Bảo tháp Trí tuệ như thế, hành giả cần trì giữ Ngũ Giới (không sát sinh, uống rượu, tà dâm, nói dối, trộm cắp), phát tâm ăn chay, trưởng dưỡng và trải nghiệm Bồ đề tâm, tình yêu thương và lòng bi mẫn vô điều kiện hướng tới mọi hữu tình. 
  • Khi kết thúc kiến lập mỗi Bảo tháp, với niềm kiêu hãnh Kim Cương, hành giả quán tưởng trong trung tâm tầng Vòm Bảo Tháp xuất hiện đài sen tám cánh với đĩa nguyệt luân, nơi bốn cánh chính an vị Tứ Trí Phật, bốn cánh phụ an vị bốn Bảo bình Trường thọ, trung tâm là Đức Bản tôn Quan Âm Tứ thủ sắc trắng, một mặt, bốn tay, tràn đầy năng lực từ bi trí tuệ.  Vừa quán tưởng như vậy, hành giả trì tụng thêm 12 tràng Chân ngôn để viên mãn tổng số tràng trì Pháp là 444 tràng.
  • Đến lúc này, việc kiến lập và trì Tháp đã hoàn tất, hành giả hồi hướng công đức đã tích lũy cho sự viên mãn tâm nguyện của bản thân và hạnh phúc giác ngộ của tất cả hữu tình. Công đức hồi hướng rất vĩ đại. Trong Kinh dạy: “Dù chỉ là giọt nước một khi nhỏ xuống biển sẽ không bị cạn kiệt cho đến khi biển khô cạn, và giọt nước ấy sẽ tồn tại chừng nào biển còn tồn tại. Nên nếu một người hồi hướng những thiện hạnh và công đức của mình với tâm Bồ Đề, thì công đức đấy sẽ không bao giờ bị mất cho đến khi đạt được giác ngộ vì lợi ích tất cả chúng sinh”. Cách siêu việt để hồi hướng công đức sau khi Trì Tháp là hành giả hãy quán Tam luân không tịch. Sau đó, an trụ trong trạng thái an lạc, trong sáng, vô niệm và tâm bất nhị càng lâu càng tốt. Sau khi xả thiền, bạn lại tin rằng mình có đầy đủ tự tính Quan Âm, tất cả sắc tướng là sắc thân Quan Âm, tất cả âm thanh là Chân ngôn Quan Âm, tất cả tư tưởng thô và tế là Trí tuệ và lòng Từ bi của Đức Quan Âm.
  • Sau khi đã viên mãn trì tụng 444 tràng Chân ngôn, hoàn thành kiến lập Bảo tháp trí tuệ, bạn đặt tờ giấy họa hình Bảo tháp tại bàn thờ hoặc chỗ thanh tịnh nơi tư gia, hoặc gửi hình tháp theo thư bưu điện về địa chỉ:
Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên
Xã Đại Đình, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc
  • Cuối cùng, bạn cập nhật số tràng trì tụng tại Website www.daibaothapmandalataythien.org để đóng góp phần công đức tu tập của mình vào Pháp hội Mật thừa Đại Bi Quan Âm cầu nguyện quốc thái dân an. Công đức trì tụng của bạn sẽ hòa vào công đức của cả đại chúng, đem năng lực vô biên của một tỷ câu chân ngôn Đại Bi Quan Âm xoa dịu chữa lành mọi khổ đau, mang lại an lạc, hạnh phúc, thành công cho mỗi người dân, hữu tình trên đất nước Việt Nam cùng toàn thể Pháp giới chúng sinh.
Nhóm ĐBT biên soạn
 
Tham khảo thêm

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5944083
Số người trực tuyến: