Đại bi phát nguyện | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Đại bi phát nguyện

(Bài nguyện thiêng liêng Đức Phật Quan Âm đã từng phát nguyện để thành tựu đại nguyện và đại lực vì lợi ích hữu tình)

Nam mô Đại Bi Quan Âm
Nguyện con mau biết tất cả pháp.
Nguyện con sớm được mắt trí tuệ
Nguyện con mau độ các chúng sinh
Nguyện con sớm được phương tiện khéo
Nguyện con mau lên thuyền Bát Nhã
Nguyện con sớm vượt qua biển khổ
Nguyện con mau được giới, định, tuệ
Nguyện con sớm lên núi Niết Bàn
Nguyện con nhanh về nhà Vô Vi
Nguyện con sớm đồng thân Pháp Tánh
Nguyện con hướng về nơi núi đao
Núi đao tức thời liền sụp đổ
Nguyện con hướng về lửa nước sôi
Nước sôi lửa cháy tự khô tắt
Nguyện con hướng đến nơi địa ngục
Địa ngục liền tự khắc tiêu tan
Nguyện con hướng về loài ngạ quỷ
Ngạ quỷ liền tự được no đủ
Nguyện con hướng về A Tu La
Ác tâm Tu La tự điều phục
Nguyện con hướng về các súc sinh
Súc sinh tự được trí tuệ lớn
Nguyện con hướng về mọi loại người
Người liền khai phát tâm Bồ Đề
Nguyện con hướng về các loài trời
Trời liền xả dục siêng tu Phật!

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5054235
Số người trực tuyến: