Kinh Nhật tụng – TKN Hải Triều Âm: PHÓNG SINH | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Kinh Nhật tụng – TKN Hải Triều Âm: PHÓNG SINH

PHÓNG SINH

– Tụng Đại Bi vào một ly nước.

– Tán dương chi : (đồng thời rẩy nước vào chúng sanh).

Dương chi tịnh thủy

Biến sái tam thiên.

Tánh không bát đức lợi nhân thiên.

Pháp giới quảng tăng diên,

Diệt tội tiêu khiên,

Hỏa diệm hóa hồng liên.

Nam mô Thanh Lương Địa Bồ-tát ma-ha-tát (3 lần).

VIỆT DỊCH :

Cành dương nước tịnh rưới khắp tam thiên

Tánh “Không” tám đức lợi nhân thiên.

Nơi nơi phước thọ được trường miên.

Tội diệt, sạch oan khiên.

Lửa phiền não chuyển diệu hiền,

Tâm lành tươi nở đóa hồng liên.

Nam mô Thanh Lương Địa Bồ-tát ma-ha-tát (3 lần).

Chúng sanh đây có bấy nhiêu,

Lắng tai nghe lấy những điều dạy răn.

Các ngươi trước lòng trần tục lắm,

Nên đời nay chìm đắm sông mê.

Tối tăm chẳng biết tu trì,

Gây bao tội ác lại về mình mang.

Sống đọa đày, chết thường đau khổ,

Lông vảy sừng có đỡ được đâu.

Dù là bay trước lặn sau,

Lưới vây, tên bắn, móc câu thả mồi,

Tát cạn bắt cùng hơi hun độc,

Lúc đó dù kêu khóc ai thương.

Nằm trên chốc thớt là thường,

Hồn còn phảng phất, nấu rang xong rồi.

Muôn phần chết nay ngươi cầm chắc,

May sao nhờ các bậc thượng nhân

Cứu cho ngươi được thoát thân,

Đến đây lại được nhờ ơn pháp mầu.

Vậy ngươi kíp hồi đầu quy Phật

Xong dốc lòng quy Pháp, quy Tăng.

– Hỡi hỡi chúng sanh quy y Phật.

Hỡi hỡi chúng sanh quy y Pháp.

Hỡi hỡi chúng sanh quy y Tăng (3 lần).

– Chúng sanh quy y Phật không đọa địa ngục.

Chúng sanh quy y Pháp không đọa ngã quỷ.

Chúng sanh quy y Tăng không đọa bàng sanh (3 lần).

– Chúng sanh quy y Phật rồi.

Chúng sanh quy y Pháp rồi.

Chúng sanh quy y Tăng rồi (3 lần).

Quy rồi tội chướng sạch không,

Trí khôn sáng tỏ tưng bừng khắp nơi.

Phát tâm tu sau rồi được hưởng

Về Tây phương sung sướng đời đời.

Lên tòa sen báu thảnh thơi

Không hề lui chuyển, yên vui tháng ngày.

Xin đại chúng ra tay cứu khổ,

Phát tâm cầu Phật độ chúng sanh.

Cùng nhau dốc một lòng thành

Cầu cho mau được thoát vòng trầm luân.

BÁT NHÃ – CHÚ VÃNG SANH

NIỆM PHẬT – HỒI HƯỚNG – TAM QUY

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 4542631
Số người trực tuyến: