14. Thần chú Phổ cúng dường Chân ngôn | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

14. Thần chú Phổ cúng dường Chân ngôn

Thần chú Phổ cúng dường chân ngôn

Án, Nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hộc

Khi tụng chú đây, quán tưởng từ trước lại về chỗ biến môn tịnh thực, khắp thí chúng sinh trong lục đạo mười phương, kẻ xa gần đồng một thể, bậc cao thấp đều bình đẳng, người già trẻ, đấng sang hèn, không phân sót, hạng mạnh yếu, bọn oán thân chẳng phân cách.

Kinh Tịnh Danh nói: “ Hội pháp thí ấy là không hề phân cách trước sau, đồng nhất thời cúng dường tất cả chúng sinh”.

Niệm thêm chú Tâm Kinh, đó là muốn tỏ bày ra cái công thí thực hoà lẫn vào nơi biển Bát Nhã vô tận tạng. Chỉn bởi Tâm Kinh là tinh yếu của Bát Nhã. Bát Nhã tức là trí huệ, nếu không có trí huệ thì làm gì có thể liền sạch lòng cho được! E chúng kia chấp trước nơi công đức pháp ái làm thực sự, nên dùng Bát Nhã Tâm Kinh để rửa sạch bụi lòng, hoà lẫn vào biển Như Lai tạng.

Lại niệm chú Vãng sinh đó là để mong nhờ Phật A Di Đà và các Thánh Chúng phóng quang tiếp dẫn, mau chứng bậc Thánh nơi Cực Lạc quốc.
 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 4470060
Số người trực tuyến: