9. Thần chú Nhất tự Thuỷ luân | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

9. Thần chú Nhất tự Thuỷ luân

Thần chú Nhất tự Thuỷ luân

Án, Tông tông tông tông.

Khi tụng thần chú đây, quán tưởng nước ấy lại đặng thanh tịnh diệu vị.

Kinh Thí Ngã Quỷ chép rằng: “Với cái pháp ấn và thần chú “Nhất tự tâm thuỷ luân quán chân ngôn” của đức Tỳ Lô Giá Na là: Ở nơi trung tâm tay hữu (thủ ấn) như màu sữa, biến hoá ra nước có tám chất công đức, (bát công đức thuỷ), chảy ra tất cả vị cam lộ, đề hồ, liền đưa tay đến trong những món đồ đựng thức ăn uống, quán tưởng sữa và các thức ăn kia từ trong chữ “Tông” chảy ra, dường như mặt nhật mặt nguyệt, tất cả qủy chúng đều được no đủ không thiếu một vật chi.
 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 4418529
Số người trực tuyến: