8. Gia trì khẩu | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

8. Gia trì khẩu

GIA TRÌ KHẨU

Nguyện! Giải thoát chúng sinh mẹ

Vô biên như hư không

Khỏi bể khổ luân hồi.

An trụ trong cảnh giới

Hợp nhất và toàn tri,

Đây chính là quả vị

Kim Cương Trì thường trụ.

Để thành tựu đại nghiệp,

Nguyện tu hành Phật pháp,

Miên mật tu thiền định

Về thực tại tuyệt đối

Đại Thủ Ấn tối thượng.

Quán mình là Bản tôn.

Ở trên lưỡi hiện ra,

Chủng tự AH sắc trắng,

Biến thành đĩa mặt trăng,

AH rực sáng ở trên.

Chữ OM, các nguyên âm,

Quay xung quanh chữ AH,

Theo chiều kim đồng hồ,

Tất cả đều sắc trắng.

Các phụ âm SOHA,

Quay quanh các chủng tự,

Ngược chiều kim đồng hồ,

Tất cả đều sắc đỏ.

Chú Tinh yếu Duyên khởi,

Tất thảy sắc xanh dương.

Quay xung quanh bên ngoài,

Theo chiều kim đồng hồ.

Từ các chủng tử tự

Tỏa ra ánh hào quang,

Cúng dàng lên Tam Bảo,

Cúng dàng Tam Căn bản.

Lại chính từ Tam Bảo,

Và từ Tam Căn bản,

Phóng hào quang trở lại

Trong hình tướng Bản tôn,

Chân ngôn và ánh sáng,

Ban trải lòng từ bi.

Ánh sáng còn tỏa ra,

Từ chân ngôn mật ngữ

Của Trì Minh trí tuệ

Và các đấng Thánh giả,

Gia trì Khẩu thần lực

Trong hình thức chủng tự,

Hòa tan vào lưỡi con.

Nguyên âm

OM   A AH      I IH   U UH RI RIH   LI LIH E EH

O   OH           ANG Aa

Phụ âm

KA  KHA GA  GHA NgA         TSA TSHA DZA DHZA  NYA

TrA  THrA DrA  DHrA NA       TA THA DA DHA NA

PA  PHA BA  BHA MA

YA RA LA WA SHAKYA SA HA KHYA SOHA/

Chân ngôn Tinh yếu Duyên khởi

OM  YE DHARMA  HETU PrABHAWA

HETUN  TEKAN TATHAGATO  HAYA

WADAT  TEKHYENTSA  YO NI

RODHA  EWAM BADI  MAHA SHrAMANA  SOHA

(3, 7 hoặc 21 biến)

Trì tụng tiếp

Các chuỗi tròn chân ngôn

Cùng với đĩa mặt trăng,

Tan dần vào chữ AH.

Chữ AH thành cam lồ,

Sắc trắng và sắc đỏ,

Tan vào lưỡi của con,

Ban quyền uy tối thắng.

Nguyện cho lưỡi của con

Có diệu ngôn uy lực,

Truyền cảm như Thế Tôn;

Nguyện mỗi từ của con,

Đều đẹp đẽ vi diệu,

Điều phục các chúng sinh.

Nương nơi diệu ngôn từ,

Nguyện hết thảy thành tựu.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5630765
Số người trực tuyến: