14. Cầu nguyện cúng dàng đèn | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

14. Cầu nguyện cúng dàng đèn

CẦU NGUYỆN CÚNG DÀNG ĐÈN

Chư vị Pháp hữu, huynh đệ Kim cương, mỗi người cầm một ngọn đèn bơ hoặc cây hương, vừa vi nhiễu Mandala vừa cùng nhau trì tụng bài kệ cúng dàng đèn sau:

OM AH HUNG

Thân đèn bơ chúng đệ tử cúng dàng

Nguyện trải khắp đại thiên thế giới

Thân đèn bơ tựa Tu Di Sơn Vương

Nguyện ánh đèn rọi mười phương thế giới!

Từ cõi Trời hữu đỉnh trên cao

Xuống thẳm sâu A Tỳ Địa ngục!

Ngọn đèn bơ ngập tràn sáng rực rỡ

Trước mắt biếc của Bồ tát, Như Lai

Trong mười phương thế giới ba đời!

Khi màn đêm vô minh tâm thức

Của hữu tình tiêu tan hết sạch,

Nguyện ánh sáng Trí tuệ Bản lai

Đại thanh tịnh rực rỡ chiếu soi !

 

OM BENDZA ALOKE SHRI

Nguyện ánh sáng rực rỡ huy hoàng

Của ngọn đại tuệ đăng thiêu trụi

Mọi độc tố tâm nhiễm ô phiền muộn

và tiêu trừ hắc ám vô minh.

Giống vầng dương chói lọi thanh bình

Trên bầu trời không gợn mây quang đãng,

Nguyện ánh đèn mãi bừng bừng tỏa sáng

Chiếu muôn nơi, trải khắp mười phương!

 OM NAMA SARWA TATHAGATA BENDZA AHLOKE PrATISHTSHA PUDZA MEGHA SAMUTrA SAPARANA SAMAYE AH HUNG/

 OM AH HUNG/

Nơi đây Mandala Đại Lạc, nơi linh thiêng thù thắng cát tường

Tất cả chúng con huynh đệ Kim cương,

từ khắp chốn cùng nhau vân tập

Nhờ cùng chung những lời xưa thệ nguyện

Chúng con nay xin bày biện biển mây,

xin cúng dàng những trân phẩm diệu vời

Nhờ sức quán tưởng quảng cúng dàng biến mãn,

vô lượng vô biên vô cùng vô hạn

Thành tựu tích lũy hai tư lương,

Phúc Tuệ nay thù thắng diệu tường,

Quyết một lòng phát tâm theo chính đạo,

đường Đại thừa lợi quần sinh hảo diệu.

Nguyện nương nhờ thần lực thiện hạnh này,

thiện hạnh thù thắng tiếp trong đời vị lai,

Lâm chung thấy vạn pháp đều như huyễn,

bất khả tư nghì trong Bardo tái sinh,

Nguyện Thủy giác cùng Bản giác dung hòa,

cho chúng con được hoàn toàn giác ngộ!

Trên con đường quang minh chính đạo,

quyết viễn ly sợ hãi hiểm nguy,

Nguyện hải hội chư Bồ tát hộ trì,

Nguyện Phật Di Đà lượng ban tiếp dẫn,

Nguyện được cứu thoát khỏi luân hồi biển thẳm!

Vãng Tịnh độ Đại Lạc Liên Hoa

Nơi bình yên, diệu cát, chan hòa

Nguyện hạ sinh trên đài sen trân báu

Diện kiến Thế tôn Đấng toàn tri đại diệu

Nghe Pháp âm thù thắng gội nhuần,

Nguyện đi theo đường giải thoát tột cùng,

Quả Giác ngộ chu viên toàn hảo!

Nguyện tấn tốc trở thành bậc dẫn đạo

Chở chúng sinh khắp Pháp giới hư không,

đến bến bờ hạnh phúc vô cùng!

Nguyện tuệ đăng chiếu diệu quang soi sáng

Xua nghiệp chướng, màn đêm phiền não chướng!

Đường giải thoát biến mãn quang minh!

Nguyện tuệ đăng mãi chiếu sáng soi đường

Dẫn đến miền Tây Phương Tịnh độ,

cõi an vui bất biến thường hằng!

(Sau khi tụng xong bài kệ, hành giả an trí ngọn đèn bơ xuống bàn thờ cúng dàng)

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5872875
Số người trực tuyến: