11. Các Nghi quỹ tu trì giản lược khác | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

11. Các Nghi quỹ tu trì giản lược khác

Ngoài Nghi quỹ tu trì Đức Bản tôn Lục Độ Mẫu Tara, trong những ngày đầu năm mới, Quý vị có thể thực hành Nghi quỹ tu trì giản lược của các Đức Phật Bản tôn khác theo tâm nguyện của mỗi người:

+ Nếu mong nguyện sự trường thọ, sức khỏe, viên mãn tâm nguyện xuất thế, bạn thực hành pháp tu Đức Phật A Di Đà

+ Nếu mong  nguyện trưởng dưỡng lòng từ bi, bạn thực hành pháp tu Đức Phật Quan Âm

+ Nếu mong nguyện khiển trừ chướng ngại, bạn thực hành pháp tu Đức Liên Hoa Sinh

+ Nếu mong nguyện có sức mạnh uy dũng, bạn thực hành pháp tu Đức Kim Cương Thủ Bí Mật Chủ

+ Nếu mong nguyện phát triển trí tuệ, học thức, bạn thực hành pháp tu Đức Phật Trí Tuệ Văn Thủ

+ Nếu mong nguyện tăng trưởng tài bảo, bạn thực hành pháp tu Đức Hoàng Tài Bảo Thiên

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5407195
Số người trực tuyến: