Phật pháp căn bản | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Phật pháp căn bản

Được viết: 04-24-2016
Vô thường mang nghĩa biến đổi, không thường còn, không cố định. Vô thường là một sự thật hiển nhiên của cuộc sống. Chúng ta thấy rằng, tất cả mọi thứ trong vũ trụ, từ bé như cây kim, nhỏ như hạt cát tới vĩ đại như thiên hà đều mang tính tương đối, không ngừng vận động, thay đổi. Vì vậy, vô thường là quy luật thiết yếu chi phối xuyên suốt mọi sự...
Được viết: 04-15-2016
Phật giáo Trung Quốc hay Thiền (Zen) Trường phái Phật giáo Thiền được một vị tăng người Trung Á có tên là Bodhidharma (Bồ Đề Đạt Ma) khởi xướng. Vị tăng này thuộc trường phái Lanka, về sau này được gọi là Thiền (trong tiếng Trung quốc là Ch’an) đến miền nam Trung Quốc vào những năm 470 – 475 sau Công nguyên. Dựa trên cơ sở của Kinh Lankavatara...
Được viết: 04-15-2016
Phật giáo vùng Hymalaya Có lẽ Phật giáo lần đầu tiên được truyền vào miền đất tuyết Hymalaya năm 173 sau Công nguyên, dưới thời trị vì của vua Yalung thứ 28 là Ngài Lha Thothori Nyantsen. Một cuốn kinh được truyền vào song lại chưa được dịch ra tiếng Tạng. Đến đời vua Song Tsen Gampo (sinh năm 617), vị vua thứ 33 của người Tạng, đã cho dịch cuốn...
Được viết: 04-15-2016
Tam thừa Phật giáo Mục đích Đức Phật ứng hiện thế gian vì một Đại nhân duyên: “Khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến”. Ngôn ngữ chỉ là phương tiện được mượn để Đức Phật chỉ bày chân lý. Chúng sinh vô số, với căn cơ, trình độ, khả năng khác nhau, nên Đức Phật cũng sử dụng những phương tiện khác nhau để tùy duyên ứng hợp. Sự linh hoạt, mềm dẻo...
Được viết: 04-15-2016
Các Đại hội Kết tập kinh điển Phật giáo Phần giải thích dưới đây về các Đại hội Kết tập kinh điển Phật giáo chủ yếu được trích dẫn từ cuốn sách “Những bảo bối của Trí tuệ Phật giáo” của Hoà thượng Tiến sỹ W. Rahula, và cũng được trích dẫn từ Nghiên cứu Châu Á, Pháp kinh Phật giáo và cuốn “Lược sử Phật giáo” của Andrew Skilton (Windhorse 1994)....
Được viết: 04-15-2016
Khái niệm về một vị Phật Một vị Phật là một người đã hoàn toàn phát triển được các phẩm chất tích cực và loại bỏ mọi phẩm chất tiêu cực. Trước khi đạt được giác ngộ, một vị Phật cũng là một người thường như bạn và tôi. Giác ngộ được ví với việc thức tỉnh, khi một người trải qua sự chuyển hoá toàn diện về mặt tâm linh từ trạng thái mê mờ sang...
Được viết: 04-15-2016
Nền văn minh lưu vực sông Ấn Độ (Indus) Cư dân sống trong nền văn minh lưu vực sông Ấn Độ (còn gọi là nền văn minh Harappa, theo tên gọi của thành phố lớn tên là Harappa) chủ yếu là nông dân, mặc dù những phát hiện gần đây đang cho thấy đó là một nền văn hoá phát triển cao. Những học giả có uy tín đã kết luận là nguồn gốc của việc thực hành yoga...
Được viết: 04-15-2016
Nhu cầu tâm linh trong đời sống tương lai của chúng ta Làm thế nào chúng ta biết được liệu có một thế giới khác sau khi chết hay không? Theo Phật Giáo, mặc dù bản chất của Nhân và Quả có thể khác nhau, chúng phải có những thuộc tính cơ bản giống nhau, Nhân và Quả chắc chắn phải có một mối liên hệ rõ rệt, nếu không, Nhân giống nhau không thể sinh...
Được viết: 03-26-2016
Thiền quán về Khổ trong sáu đạo luân hồi   Sau khi thiền quán về Thân người khó được, Vô thường, Nghiệp, pháp thứ tư là thiền quán về Khổ trong luân hồi. Dù đang ở đâu trong luân hồi, chúng ta cũng phải đối diện với các chướng ngại và khổ đau. Khổ đau này là do những nghiệp bất thiện, trong khi nghiệp bất thiện lại có nguyên do từ vô minh hay...
Được viết: 03-26-2016
1. Định nghĩa Quy y Theo định nghĩa đơn giản nhất, Quy là “quay về”, Y là “nương tựa”. Theo Đại thừa Hiển giáo, Quy y là quay trở về nương tựa, đặt trọn niềm tin nơi Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Trong Kim Cương thừa, Quy y chính là quay về nương tựa, trưởng dưỡng tâm chí thành hướng đến bậc Kim Cương Thượng sư - hiện thân của Tam Bảo,Tam Căn Bản và...

Trang