Họa thơ Thức như | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Họa thơ Thức như

Họa thơ Thức như

I
Trẻ sớm đi tu, chớ để già
Kìa bao niên thiếu đã thành ma
Khấn cầu thượng đế không qua được
Cúng lễ thần linh chẳng thoát mà
Sinh tử ba đời do thức hiện
Thánh phàm chín cõi bởi tâm ta
Khuyên ai đã biết tin Tam Bảo
Trẻ sớm tu đi, chớ để già!

II
Chân tính nào đâu có trẻ già
Thuận là Bồ Tát nghịch là ma
Nơi người giác ngộ không thêm vậy
Ở kẻ si mê chẳng bớt mà
An Lạc, trầm luân đều bởi nghiệp
Niết Bàn, sinh tử cũng do ta
Thượng thừa tinh tiến lên là được
Chân tính nào đâu có trẻ già.
 
(Nhắn nhủ cùng ai, trẻ chí già
Tu hành cho thoát kiếp làm ma
Người không tham dục sang hơn cả
Đời chẳng sân si sướng lắm mà
Phiền não chỉ vì còn nghiệp chướng
Thanh cao nhờ ở cái “không ta”
Tu là cõi phúc, nên tu lấy
Nhắn nhủ cùng ai trẻ chí già).

(Trích: "Thiền Môn Thi Ký"
TT. Thích Viên Thành

Tháng 11 – 1968)

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5268388
Số người trực tuyến: