Vịnh Tôn Ngộ Không | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Vịnh Tôn Ngộ Không

Vịnh Tôn Ngộ Không

Một gậy tung hoành khắp cõi thiên
Dọc ngang cho tỏ chúa Hầu viên
Quan phong "Bật Mã" lòng nào thoả
Danh tới "Tề Thiên" ý chửa yên
Bể rộng trời nghiêng lòng mới hả
Lò nung núi ép tính chưa hiền
Gặp Đường Tam Tạng trao vòng giới
Mới chịu chuyên tâm học đạo thiền.

(Trích: "Thiền Môn Thi Ký"
TT. Thích Viên Thành

Tháng 10 AL 1964)

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5414094
Số người trực tuyến: