Tự trách | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Tự trách

Tự trách

Lăn lộn vào ra bẩy thú phàm
Cũng vì ôm mãi tấm lòng tham
Bao đời chìm nổi suy mà sợ
Những kiếp vòng quanh nghĩ cũng cam
Tam học* tuy tu, tâm chửa tịnh
Ngũ trần** dẫu bớt, dạ còn tham
Đàn – Ba – la – mật từ nay nguyện
Hạnh Phổ Hiền Vương quyết chí làm.

Chú thích:
* Tam học: Giới, Định, Tuệ
** Ngũ trần: Tài, Sắc, Danh, Thực, Thụy
*** Đàn – Ba – la – mật: Tức bố thí không trụ tướng


(Trích: "Thiền Môn Thi Ký"
TT. Thích Viên Thành

Tháng 5 – 1968)

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 6024459
Số người trực tuyến: