Tả cảnh Cư sĩ Duy Ma Cật can Tôn giả Phú Lâu Na | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Tả cảnh Cư sĩ Duy Ma Cật can Tôn giả Phú Lâu Na

Tả cảnh Cư sĩ Duy Ma Cật can Tôn giả Phú Lâu Na

Thuyết Pháp xem cơ Tôn giả ơi!
Việc này quan trọng chứ không chơi
Sao đem lối nhỏ thay đường lớn!
Lấy vũng chân trâu chứa biển khơi?
Chỉ hiểu nghiệp duyên đời hiện tại
Biết đâu nhân quả kiếp xa xôi
Chớ đem tiểu pháp trao Bồ Tát
Đom đóm bì sao được mặt trời!

(Trích: "Thiền Môn Thi Ký"
TT. Thích Viên Thành

Tháng 4 – 1969)

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 4542638
Số người trực tuyến: