Khuyên bạn đồng tu | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Khuyên bạn đồng tu

Khuyên bạn đồng tu

(Tự xưng là tiên)

Này này bạn xin chớ khoe khoang
Đừng tưởng rằng mình đã giỏi giang
Tuệ mỏng há mong vào chính trí
Nghiệp dầy đâu dễ thấy từ quang
Tát vơi khổ hải khôn tìm ngọc
Đãi cả trần sa dễ được vàng
Kiêu mạn tham sân tâm chửa dứt
Chân tiên đâu đã vội mơ màng

(Trích: "Thiền Môn Thi Ký"
TT. Thích Viên Thành

Tháng 6 – 1969)

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5413981
Số người trực tuyến: