Tán thán Bồ Tát Địa Tạng | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Tán thán Bồ Tát Địa Tạng

Tán thán Bồ Tát Địa Tạng

Chúng sinh chìm nổi khắp mười phương
Đến hướng lên Ngài Địa Tạng Vương
Gương hiếu nêu cao nơi ác trược
Mây từ trùm kín nẻo vô thường
Gậy vàng giải thoát cho ba cõi
Ngọc báu soi quang cả sáu đường
Địa ngục chưa không chưa thành Phật
Kiên tì độ hết lũ cương cường!

(Trích: "Thiền Môn Thi Ký"
TT. Thích Viên Thành

Tháng 6 – 1969)

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 6023650
Số người trực tuyến: