Nguyện | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Nguyện

Nguyện

I
Thắp trước Phật đài một nén hương
Rì rầm nguyện dưới bóng từ lương
Hữu tình tăm tối thề rong đuốc
Hàm thức mê man quyết dẫn đường
Biến cõi trầm luân thành Tịnh độ
Bắc cầu hành nguyện tới Tây phương
Dù gian khó vẫn không lùi bước
Khoác áo Như Lai để tự cường
(Áo Như Lai tức là nhu hoà, nhẫn nhục.)
 
II
Đã vì chân lý tới am mây
Còn có lo gì đắng với cay
Sắt thép bền tâm thề giữ đạo
Đá vàng vững chí nguyện ăn chay
Gió to sóng cả từng quen thuộc
Nhẫn nhục độ sinh theo gói Phật
Làm cho biển phúc được chan đầy

(Trích: "Thiền Môn Thi Ký"
TT. Thích Viên Thành

Tháng 3 - 1965)

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 4542598
Số người trực tuyến: