Tán thán Đức Quán Âm | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Tán thán Đức Quán Âm

Tán thán Đức Quán Âm

I
Hữu tình đau khổ khắp nhân thiên
Mong đức Quán Âm như mẹ hiền
Phóng ánh hào quang trừ bệnh tật
Tưới dòng cam lộ giải lo phiền
Đi cùng pháp giới cho vô úy
Dạo khắp Sa Bà độ hữu duyên
Tất cả chúng sinh là Xích tử*
Nhờ Ngài che chở được bình yên.
 
II
Vẩy giọt dương chi dẹp lửa phiền
Ba nghìn thế giới cứu cho yên
Trên cùng Chư Phật chung từ lực
Dưới thuận quần sinh hợp bản nguyên
Thành tựu ứng thân vào cõi nước
Hiện bày diệu thể tiếp cơ duyên
Mười phương các ngả ai cầu đến
Vớt cả đưa lên Bát Nhã thuyền.

Chú thích:

* Xích tử (con đỏ): con hãy còn đang ẵm ngửa.

(Trích: "Thiền Môn Thi Ký"
TT. Thích Viên Thành

Tháng 4 – 1969)

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 6024446
Số người trực tuyến: