Tán thán hội Lăng Nghiêm | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Tán thán hội Lăng Nghiêm

Tán thán hội Lăng Nghiêm

Bởi cứu A-Nan mắc chú tà
Lăng Nghiêm pháp hội được bầy ra
Phân trần gốc tích từng dư báo
Khai thị ngọn nguồn các ấm ma
Bồ Tát nói môn vào chính định
Thanh Văn kể chỗ nhập thiền na
Mười phương thế giới đều rung động
Ba cõi nhờ ơn thoát lối tà.

(Trích: "Thiền Môn Thi Ký"
TT. Thích Viên Thành

Tháng 5 – 1969)

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 6024432
Số người trực tuyến: