Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 21 | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 21

Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 21

Hai mốt năm xưa ở góc nhà
Chào đời bằng tiếng khóc oa oa
Năm châu từ đó thêm thân tớ
Bốn biển bây giờ có mặt ta
Cùng bẩm khuôn trời nung đúc được
Há ngoài lò tạo nẩy sinh ra
Ngày nay nước Việt trong Tăng chúng
Thêm một măng non kế trúc già.

(Trích: "Thiền Môn Thi Ký"
TT. Thích Viên Thành

Tháng 7– 1970)

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 6024493
Số người trực tuyến: