Tán thán Bồ Tát Phổ Hiền | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Tán thán Bồ Tát Phổ Hiền

Tán thán Bồ Tát Phổ Hiền

Phổ Hiền cổ Phật hiện thân ra
Thường cưỡi trên voi trắng sáu ngà
Thu nhiếp quần sinh vào nguyện hải
Dạo chơi cõi Phật khắp hằng sa
Đương lai trợ giáo ngài Di Lặc
Hiện tại khuông phù đức Thích Ca
Đại Nhật Như Lai chờ bổ xứ
Phổ Hiền cổ Phật hiện thân ra

(Trích: "Thiền Môn Thi Ký"
TT. Thích Viên Thành

Tháng 6 – 1969)

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 6024461
Số người trực tuyến: