Xuống núi lần đầu | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Xuống núi lần đầu

Xuống núi lần đầu

Bao kiếp xa xưa đắm lục trần
Hôm nay phản vọng được quy chân
Nương thuyền Bát – Nhã qua dòng ái
Nhờ nước dương chi đoạn khổ luân
Gió mát trăng thanh kết bạn lữ*
Hoa đàm đuốc tuệ mượn tu thân
Những toan yên phận miền sơn dã
Lại xót sinh linh gấp bội phần

Chú thích:

* Bạn lữ: Bạn đồng hành

(Trích: "Thiền Môn Thi Ký"
TT. Thích Viên Thành

Tháng 4 – 1972)

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5268189
Số người trực tuyến: