Nghi thức khai thị người lâm chung: Ngày thứ 8 đến 12 - Chư tôn Heruka phẫn nộ thị hiện | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Nghi thức khai thị người lâm chung: Ngày thứ 8 đến 12 - Chư tôn Heruka phẫn nộ thị hiện

Ngày thứ 8

Này Bậc đáng kính, (Pháp danh người quá cố), hãy lắng nghe không sao nhãng. Giai đoạn trung gian an bình đã ló rạng nhưng anh không chứng ngộ được ánh sáng đó, giờ đây anh vẫn phải lang thang ở chốn này. Bây giờ là ngày thứ tám, chư tôn Heruka Phẫn nộ sẽ thị hiện. Hãy đừng vọng động, hãy nhận ra chư tôn. Này bậc tôn kính, Đức Phật Heruka thù thắng vĩ đại có sắc nâu sẫm cùng với ba mặt sáu tay bốn chân vươn ra, mặt trước của Ngài sắc nâu, bên phải sắc trắng, bên trái sắc đỏ, toàn thân tỏa sáng chói lòa những tia sáng. Mắt Ngài sáng rõ trông đáng sợ, lông mày lóe sáng như chớp, những răng cửa tỏa sáng giống như kim loại đồng thanh. Ngài cười vang dội “A la la và A ha ha” tạo ra những âm thanh phì phì như là “shu-uu…”, mái tóc màu cam tỏa sáng phía trên, trang miện bằng mũ sọ người và đĩa mặt trăng mặt trời. Thân Ngài trang hoàng những con rắn đen và chuỗi tràng đầu người mới chặt. Tay phải thứ nhất của Ngài trì giữ một bánh xe, tay phải ở giữa có một cái rìu, tay phải thứ ba có một thanh gươm. Tay trái thứ nhất trì giữ một cái chuông, tay trái ở giữa trì giữ một lưỡi cầy, tay trái thứ ba có một chén sọ.

Bậc Minh phi Trí tuệ là Krodhisvari hợp nhất bất nhị với Ngài, tay phải của Minh phi ôm lấy cổ Ngài, tay trái Minh phi cúng dàng Ngài những ngụm máu từ chén sọ của Minh phi. Minh phi đá lưỡi đáng sợ và hống như sấm, và cả hai đều chói lòa những ngọn lửa trí tuệ bắn ra từ những mái tóc kim cương của hai vị. Hai Ngài đứng trong tư thế chiến binh trên một tòa có các Mệnh lệnh điểu nâng đỡ. Vì thế các Ngài thị hiện rõ ràng trước não của anh. Đừng sợ hãi, đừng sân giận, hãy chứng ngộ sự bất nhị của hai Ngài. Ngài chính là Bản tôn Nguyên mẫu của anh nên đừng sợ hãi. Trong thực tế, ngài chính là Phật Đại Nhật cùng bậc Minh phi Trí tuệ. Hãy đừng sợ hãi, khoảng khắc anh chứng ngộ điều này, anh sẽ được giải thoát!

Ngày thứ 9

Này Bậc đáng kính, (Pháp danh người quá cố), hãy lắng nghe không xao động. Ngày thứ chín, hiện tướng Heruka Kim Cương của bộ Kim Cương sẽ xuất hiện trước anh, xuất hiện từ bên trong tâm anh. Ngài có pháp tướng sắc xanh dương đậm với ba mặt sáu tay và bốn chân duỗi ra, mặt phía trước của Ngài có sắc xanh dương đậm, mặt bên phải sắc trắng, mặt bên trái sắc đỏ. Tay phải thứ nhất của Ngài trì giữ một chày kim cương, tay phải ở giữa có một chén sọ, tay phải thứ ba có một cái rìu. Tay trái thứ nhất trì giữ một cái chuông, tay trái ở giữa có một chén sọ, tay trái thứ ba có một lưỡi cày.

Bậc Minh phi Trí tuệ Vajracoshidi hợp nhất bất nhị với Ngài, tay phải Minh phi choàng qua cổ của Đức Phật Kim Cương, tay trái cúng dàng Ngài những ngụm máu từ chén sọ của mình. Vì vậy Đức Phật và Phật Mẫu xuất hiện hợp nhất bất nhị trước anh, xuất hiện từ chính tâm anh. Hãy đừng sợ hãi, đừng khiếp sợ hay sân giận với các Ngài. Hãy chứng ngộ rằng Đức Phật và Phật Mẫu là Bản tôn hợp nhất bất nhị trong tâm anh. Đó là Bản tôn Nguyên Mẫu của anh, nên anh đừng sợ. Trong thực tế họ thực sự là Đức Phật Kim Cương Tát Đỏa và Phật Mẫu hợp nhất bất nhị. Vì vậy, hãy đặt tín tâm nơi các Ngài. Chính khoảnh khắc anh nhận ra được Đức Phật và Phật Mẫu Kim Cương Tát Đỏa, anh sẽ được giải thoát.

Ngày thứ 10

Này Bậc đáng kính, (Pháp danh người quá cố), hãy lắng nghe không sao nhãng, giờ đây vào ngày thứ mười, hiện tướng Heruka của bộ Bảo Sinh, Đức Phật Ratna Heruka sẽ thị hiện trước anh, xuất hiện trong anh. Ngài có pháp tướng sắc vàng sẫm với ba mặt, sáu tay, bốn chân duỗi ra. Mặt phía trước của Ngài sắc vàng sẫm, mặt bên phải sắc trắng, mặt bên trái sắc đỏ. Tay phải đầu tiên nắm giữ bảo báu, tay phải giữa có một cây chĩa ba, tay phải thứ ba có một cái chày. Tay trái thứ nhất giữ một quả chuông, tay trái giữa cầm chén sọ người, tay trái thứ ba giữ một cây đinh ba.

Bậc Minh phi Trí tuệ Ratna Krodisvari hợp nhất bất nhị với Ngài, tay phải vòng qua cổ Ngài, tay trái cúng dàng những hụm máu từ chén sọ của Minh phi. Đức Phật và Phật Mẫu Ratna Heruka hợp nhất bất nhị thị hiện rõ ràng trước anh sau khi đã xuất hiện từ phần phía Nam của não anh. Hãy đừng kinh sợ, đừng sân giận, khiếp sợ mà hãy chứng ngộ các Ngài chính là Bản tôn Nguyên mẫu từ trong tâm mình. Trên thực tế các Ngài chính là Đức Phật Ratna Sambhava- Bảo Sinh Phật và Phật Mẫu hợp nhất bất nhị, do đó hãy tín tâm nơi các Ngài. Khoảnh khắc chứng ngộ được các Ngài, anh sẽ được giải thoát.

Ngày thứ 11

Này Bậc đáng kính, (Pháp danh người quá cố), hãy lắng nghe không sao động, ngày thứ mười một, hiện tướng Heruka của bộ Liên Hoa là Đức Phật Padma Heruka sẽ thị hiện trước anh, xuất hiện từ não của anh. Ngài có sắc đỏ sẫm, thị hiện ba mặt, sáu tay và bốn chân duỗi ra. Mặt trước của Ngài có sắc đỏ sẫm, mặt bên phải sắc trắng, mặt bên trái sắc xanh dương. Tay phải đầu tiên Ngài trì giữ một bông sen, tay phải giữa cầm cây chĩa ba, và tay phải thứ ba là một cái gậy; Tay trái thứ nhất của Ngài giữ một quả chuông, tay trái giữa cầm một chén sọ đựng đầy máu, tay trái thứ ba cầm một chiếc trống nhỏ.

Minh phi Trí tuệ của Ngài là Phật Mẫu Padma Rodisvari ôm lấy thân Ngài, tay phải choàng qua cổ Ngài, tay trái cúng dàng ngài những ngụm máu từ chén sọ của Minh phi. Vì vậy Đức Phật và Phật Mẫu thị hiện rõ ràng trước anh, đứng trong tư thế hợp nhất bất nhị và xuất hiện từ bản tâm của anh. Hãy đừng sợ hãi, đừng khiếp sợ, không được sân giận các Ngài. Hãy cảm thấy hoan hỷ, chứng ngộ rằng các ngài là hình ảnh từ bản tâm mình, các Ngài là Bản tôn Nguyên mẫu của anh. Trong thực tế Ngài là Đức Phật A Di Đà cùng Phật Mẫu hợp nhất bất nhị, do đó hãy tín tâm chí thành nơi các Ngài. Chính khoảnh khắc nhận ra Đức Phật Mẫu và đức A Di Đà, anh sẽ được giải thoát.

Ngày thứ 12

Này Bậc đáng kính, (Pháp danh người quá cố), hãy lắng nghe không sao nhãng. Giờ đây vào ngày thứ mười hai, hiện tướng Heruka của bộ Nghiệp sẽ thị hiện trước anh. Xuất hiện từ não anh, Ngài có sắc xanh lục đậm với ba mặt, sáu tay, bốn chân duỗi ra. Mặt trước của Ngài có sắc xanh lục đậm, mặt bên phải sắc trắng, mặt bên trái sắc đỏ. Tay bên phải thứ nhất nắm giữ một thanh gươm, tay phải giữa nắm giữ một cây chĩa ba, tay phải thứ ba nắm giữ một cây gậy; Tay bên trái đầu tiên trì giữ một quả chuông, tay trái ở giữa trì giữ một chén sọ, tay trái cuối cùng cầm một lưỡi cày.

Bậc Minh phi Trí tuệ là Phật Mẫu Karma Krodhisvari choàng lấy thân Ngài, tay phải choàng qua cổ Ngài, tay trái dâng lên miệng Ngài một chiếc sọ đựng đầy máu. Hai vị Phật thị hiện trước anh trong tư thế hợp nhất bất nhị và sau khi đã xuất hiện từ phía Bắc não anh thì cũng đừng sợ các Ngài và đừng sân giận. Hãy chứng ngộ các Ngài là Bản tôn Nguyên mẫu trong tâm anh! Trong thực tế, Ngài chính là Đức Phật Bất Không Thành Tựu Amoghasiddhi và Phật Mẫu hợp nhất bất nhị. Hãy tin tưởng và cảm thấy lòng tôn kính chí thành sâu sắc nơi các Ngài. Vào thời điểm chứng ngộ điều này, anh sẽ được giải thoát.

 

File âm thanh

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 3752081
Số người trực tuyến: