Ba đức sáu vị cúng Phật và Tăng, hữu tình Pháp giới, đồng khắp cúng dàng | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Ba đức sáu vị cúng Phật và Tăng, hữu tình Pháp giới, đồng khắp cúng dàng

Ba đức sáu vị cúng Phật và Tăng, hữu tình Pháp giới, đồng khắp cúng dàng

Lời ghi: “Ba đức” là:

1. Trong sạch, nghĩa là đồ ăn cúng Phật Tăng, thường cho thanh khiết, đừng có hơi mặn nhơ.

2. Mềm dịu, nghĩa là đồ ăn cúng Phật – Tăng, thường phải mềm dịu ngọt hoà, không có vị thô chát.

3. Như pháp, nghĩa là đồ ăn cúng Phật, Tăng phải tuỳ lúc sắm sửa, chế tạo đúng hạp.
 
“Sáu vị” là chua, đắng, ngọt, cay, mặn, lạt. Kinh Niết bàn nói: “Các cận sự nam sắm các đồ ăn để cúng Phật và Tăng, đủ các món, đều là củi bằng hương chiên đàn, trầm thuỷ, nước tám công đức mà làm nên, đồ ăn ấy ngọt ngon, có đức tốt vậy.
 
“Cúng Phật” là cúng chư Phật ba đời. “Tăng” có hai: 1. Tăng Bồ Tát, 2. Tăng Tỳ kheo.
 
Cúng Phật chưa từng chẳng cúng Tăng, nên nói “và” “Đồng khắp” là trên từ chư Phật, giữa các Hiền thánh, Thiên Long, Hộ pháp v.v…, dưới đến tất cả hàm linh, không loại nào chẳng đều khắp, nên gọi “đồng khắp cúng dàng”.

(Trích "Tỳ Ni Hương Nhũ"
Dịch giả: HT. Thích Thiện Chơn
Nguồn: NXB Tôn giáo 2010)

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5943547
Số người trực tuyến: